विकिपिडिया:प्रमुख चित्र/नोभेम्बर २०१६

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
Potd-logo.svg
विकिपिडियाको मुख्य पृष्ठमा मिति अनुसारको प्रमुख चित्र परिवर्तन हुने गरी तयार गरिएको छ, त्यसैले मिति अनुसारको विशेष दिन वा दिवस वा व्यक्तित्व वा पर्वको चित्र राख्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । प्रमुख चित्रमा हाल हरेक दिन नयाँ चित्रको छनौट नभएको खण्डमा एउटा चित्रलाई ७ सात दिनसम्मको लागी राखिने र ततपश्चात परिवर्तन हुने गरि व्यवस्था गरिएकोछ ।

प्रमुख चित्रको लागि सुझाव

यदी तपाई दैनिक प्रमुख चित्रको लागी आफ्नो वा अन्य कुनै विकिमा भएको चित्र सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तालाप पृष्ठमा चित्रको लिङ्कसहित आफ्नो सुझाव लेख्नुहोस्। सहयोग आवश्यक भएमा वार्तालापमा हेर्नुहोला ।

प्रमुख सामाग्रीहरू

प्रमुख लेख औजारहरू:


नयाँ प्रमुख चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा प्रमुख चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको प्रमुख चित्र | मितिः २० जनवरी २०२०


{{{texttitle}}}

छानामा सुतिरहेको बिरालो...फोटोग्राफर/श्रोतः Yaju Maharjan , मितिः 2020-01-17
सम्बन्धित पृष्ठः बिरालो२०१६-११-०१

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०१ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०२

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०२ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०३

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०३ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०४

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०४ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०५

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०५ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०६

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०६ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०७

{{{texttitle}}}

विकि लभ्स अर्थ २०१५ को दोश्रो विजेत चित्र...फोटोग्राफर/श्रोतः Jnvalves , मितिः 14 April 2015
सम्बन्धित पृष्ठः विकि लभ्स अर्थहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०८

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०८ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-०९

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-०९ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१०

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-१० पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-११

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-११ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१२

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-१२ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१३

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-१३ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१४

{{{texttitle}}}

स्काइलोन टावरबाट नायगरा फल्स...फोटोग्राफर/श्रोतः Robert F. Tobler , मितिः २८ मे २००२
सम्बन्धित पृष्ठः नायगरा फल्सहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१५

{{{texttitle}}}

बोलिभियाको सालभाडार डाली मरूभूमीको चित्र...फोटोग्राफर/श्रोतः Diego Delso , मितिः 2 February 2016
सम्बन्धित पृष्ठः बोलिभियाहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१६

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-१६ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१७

{{{texttitle}}}

विकि लभ्स मोन्युमेन्ट्स २०१६ को प्रथम विजेता चित्र...फोटोग्राफर/श्रोतः Antrix3 , मितिः 21 August 2016
सम्बन्धित पृष्ठः ताजमहलहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१८

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-१८ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-१९

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-१९ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२०

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२० पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२१

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२१ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२२

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२२ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२३

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२३ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२४

{{{texttitle}}}

इन्द्र जात्राको रथमा बालबालिकाहरू खेल्दै...फोटोग्राफर/श्रोतः Roshan Raj Adhikari , मितिः 15 September 2016
सम्बन्धित पृष्ठः इन्द्र जात्राहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२५

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२५ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२६

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२६ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२७

{{{texttitle}}}

काठमाण्डौ जिल्लाको चन्दागिरी डाँडामा अवस्थित भालेश्वर महादेवको मन्दिर र दर्शनार्थी...फोटोग्राफर/श्रोतः सुरज बेल्वासे , मितिः १२ नोभेम्बर २०१६
सम्बन्धित पृष्ठः भालेश्वर महादेव मन्दिरहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२८

{{{texttitle}}}

भिनस्टे रेलवे स्टेसन को डिजेलद्वारा चल्ने TEM2M-063...फोटोग्राफर/श्रोतः George Chernilevsky , मितिः ३अगस्ट २०१३
सम्बन्धित पृष्ठः युक्रेनहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-२९

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-२९ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१६-११-३०

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१६-११-३० पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन