भर्खरका फिल्टर परिवर्तनहरू

दुर्व्यवहार फिल्टर नेभिगेसन (गृहजर्सीपुराना सम्पादनहरू जाँच्नेदुर्व्यवहार लग)
Jump to navigation Jump to search
परिष्कृत खोज
फिल्टर समय प्रयोगकर्ता सार्वजनिक फिल्टर विवरण पताकाहरु कार्यहरु परिवर्तनहरू
१६:३८, ८ जनवरी २०१७ Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) Wikipedia Zero edits सक्रिय
 • ट्याग: विकी शुन्य सम्पादन
परिवर्तनहरू
०६:१८, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Creating blank pages सक्रिय
   
  ०६:१६, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Wikipedia Zero edits सक्रिय
  • ट्याग: Wikipedia Zero edit
   
  ०६:११, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Repeating characters सक्रिय
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-repeated-characters
  • ट्याग: repeating characters
  परिवर्तनहरू
  ०६:१०, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Repeating characters सक्रिय
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-repeated-characters
  • ट्याग: repeating characters
  परिवर्तनहरू
  १६:०५, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Prevent new users from editing other's user pages सक्रिय
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-userpage
  • अनुमति नदिने
   
  १६:०३, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Test edits सक्रिय
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-test-edit
   
  १५:४९, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Addition of bad words or other vandalism सक्रिय
  • अनुमति नदिने
   
  १५:४२, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Redirect to non-existent page  
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-badredirect
  • ट्याग: unusual redirect
   
  १५:३७, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) New user blanking articles सक्रिय
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-blanking
  • ट्याग: blanking
   
  १५:३१, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Repeating characters सक्रिय
  • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-repeated-characters
  • ट्याग: repeating characters