भर्खरका फिल्टर परिवर्तनहरू

दुर्व्यवहार फिल्टर नेभिगेसन (गृहजर्सीपुराना सम्पादनहरू जाँच्नेदुर्व्यवहार लग)
Jump to navigation Jump to search
परिष्कृत खोज
फिल्टर समय प्रयोगकर्ता सार्वजनिक फिल्टर विवरण पताकाहरु कार्यहरु परिवर्तनहरू
१४:३२, १९ अगस्त २०१९ Huji (कुरा गर्नेयोगदान) Wikipedia Zero edits मेटिएको
  परिवर्तनहरू
  २१:४४, २२ जुलाई २०१९ Billinghurst (कुरा गर्नेयोगदान) Wikipedia Zero edits मेटिएको
   परिवर्तनहरू
   १६:३८, ८ जनवरी २०१७ Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) Wikipedia Zero edits सक्रिय
   • ट्याग: विकी शुन्य सम्पादन
   परिवर्तनहरू
   ०६:१८, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Creating blank pages सक्रिय
     
    ०६:१६, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Wikipedia Zero edits सक्रिय
    • ट्याग: Wikipedia Zero edit
     
    ०६:११, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Repeating characters सक्रिय
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-repeated-characters
    • ट्याग: repeating characters
    परिवर्तनहरू
    ०६:१०, २ जनवरी २०१७ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Repeating characters सक्रिय
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-repeated-characters
    • ट्याग: repeating characters
    परिवर्तनहरू
    १६:०५, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Prevent new users from editing other's user pages सक्रिय
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-userpage
    • अनुमति नदिने
     
    १६:०३, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Test edits सक्रिय
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-test-edit
     
    १५:४९, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Addition of bad words or other vandalism सक्रिय
    • अनुमति नदिने
     
    १५:४२, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Redirect to non-existent page  
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-badredirect
    • ट्याग: unusual redirect
     
    १५:३७, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) New user blanking articles सक्रिय
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-blanking
    • ट्याग: blanking
     
    १५:३१, ९ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) Repeating characters सक्रिय
    • चेतावनी दिने: abusefilter-warning-repeated-characters
    • ट्याग: repeating characters