प्रयोगकर्ताको अधिकारहरू

प्रयोगकर्ता खोज्नुहोस्  
प्रयोगकर्ताको अधिकारहरूतपाईं प्रयोगकर्ता बडा काजीकाे (कुरा गर्नुहोस्योगदान) अधिकारहरू हेर्दै हुनुहुन्छ

अधिकारहरू: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, फाइल सार्नेहरू, गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ताहरू, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादकहरू

अन्य अधिकारहरू: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ताको अधिकारहरूको इतिहास

  • १०:५२, ५ मार्च २०२३ Tulsi कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह फाइल सार्नेहरू, गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर फाइल सार्नेहरू, गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्नुभयो (+स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता: सक्रिय तथा विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले)
  • ०८:०२, २२ फेब्रुअरी २०२३ Biplab Anand कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, फाइल सार्नेहरू, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर फाइल सार्नेहरू, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्नुभयो (योगदान तथा अनुरोधको आधारमा)
  • २०:४१, २ जनवरी २०२३ Biplab Anand कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, फाइल सार्नेहरू, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर दुरुपयोग छनौट सम्पादक (अस्थायी, २०:४१, २ फेब्रुअरी २०२३ सम्म), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, फाइल सार्नेहरू, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक गर्नुभयो (अनुरोधको आधारमा अधिकार दिइयो)
  • २१:००, १ डिसेम्बर २०२२ पर्वत सुबेदी कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ढाँचा सम्पादक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र फाइल सार्नेहरू गर्नुभयो (अनुरोधको आधारमा) चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
  • १९:०९, ६ नोभेम्बर २०२२ पर्वत सुबेदी कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक गर्नुभयो (विश्वसनीय प्रयोगकर्ता भएकोले।) चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन उन्नत मोबाइल सम्पादन
  • ०७:४६, २९ सेप्टेम्बर २०२२ Biplab Anand कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर अन्तरमोहडा प्रशासक (अस्थायी, ०७:४६, ३० सेप्टेम्बर २०२२ सम्म) र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्नुभयो (अनुरोधको आधारमा अधिकार दिइयो)
  • १२:४१, १ अगस्ट २०२२ Biplab Anand कुरा गर्नुहोस् योगदानले बडा काजीको प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्नुभयो (सक्रिय तथा विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले)