प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user हिमाल सुबेदी (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षकहरू, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • ०७:३०, १८ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (को आधारमा)
  • १९:१२, ३१ मार्च २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ढाँचा सम्पादक र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा)
  • २०:२१, २७ फेब्रुअरी २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक गर्यो (सामुदायिक छलफलको आधारमा)
  • १०:२९, १५ अक्टोबर २०१८ Nabin K. Sapkota कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (गुणात्मक सम्पादन क्षमताका आधारमा)