प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।Viewing user rights of user हिमाल सुबेदी (कुरा गर्नेयोगदान)

को सदस्य: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १०:२९, १५ अक्टोबर २०१८ Nabin K. Sapkota कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (गुणात्मक सम्पादन क्षमताका आधारमा)