प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Bishaldev100 (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • २२:१३, ३० डिसेम्बर २०१९ Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Bishaldev100 को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र आईपी रोक माफी गर्यो (सम्पादन क्षमता तथा अथक मेहनतको आधारमा)
  • २१:१९, २९ जुलाई २०१९ Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Bishaldev100 को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक गर्यो (सम्पादकको अथप मेहनतको आधारमा)
  • १०:००, १४ डिसेम्बर २०१८ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Bishaldev100 को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (सम्पादन क्षमताको आधारमा)