प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Mr wikilover (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १६:१४, ४ जनवरी २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Mr wikilover को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर (कुनैपनि होइन) गर्यो (Inactive user)
  • ११:२६, २९ फेब्रुअरी २०१६ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Mr wikilover को प्रयोगकर्ता समूह खाता निर्माणकर्ता, स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE:%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%)
  • ००:२७, १५ मार्च २०१५ सरोज कुमार ढकाल कुरा गर्ने योगदान ले Mr wikilover को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (विकिपीडिया:अन्य_प्रयोगकर्ता_अधिकारहरुको_लागि_निवेदन अनुसार)
  • ०३:४४, २१ फेब्रुअरी २०१५ Krish Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Mr wikilover को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (अन्य प्रयोगकर्ता अधिकारहरुको लागि निवेदनमा भएको छलफल अनुसार)