प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Tiger Gang (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १२:१६, १८ अगस्ट २०१६ Ram Prasad Joshee कुरा गर्ने योगदान ले Tiger Gang को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर (कुनैपनि होइन) गर्यो
  • ०८:४२, ३० जुलाई २०१६ Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Tiger Gang को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (प्रयोगकर्ताको योगदान उल्लेखनीय भएकोले)