सेटलमेन्ट बैङ्क

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबारको फर्छ्यौट गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेटलमेन्ट बैंक (अङ्ग्रेजी: Settlement Bank) भनिन्छ । सेटलमेन्ट बैंक मोबाईल वित्तीय सेवाको संलग्न पक्षहरू मध्ये कारोबारको फर्छ्यौट गरने मध्यस्तकर्ता बैंक हो । जसले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विच विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको हिसाब फर्छ्यौग गर्ने गर्दन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्तलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ अनुसार हरेक भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले सेटलमेन्ट बैंक नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।