सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्


सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको दुरदृष्टि र लक्ष्य[सम्पादन गर्ने]

मन्त्रालयको दुरदृष्टि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनको मध्यमद्वारा जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने रहेको छ| यसको प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार छ:

१. स्थानीय सुशासनको संस्थागत विकास गर्ने,

२. स्थानीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने,

३. दिगो र गुणस्तरीय आर्थिक सामाजिक तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने |

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी[सम्पादन गर्ने]

नेपाल सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम स्थानिय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निम्न बमोजिम तोकिएको छ :

 • स्थानीय स्वायत्त शासन स्थानीय विकास दुर्गम क्षेत्र विकास ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास एवं स्थानीयस्तरको खानेपानी ढल निकास तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन
 • स्थानीय स्वायत्त शासन स्थानीय विकास दुर्गम क्षेत्र विकास ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास एवं स्थानीयस्तरको खानेपानी ढल निकास तथा सरसफाइ सम्बद्ध तालीम अनुसन्धान एवं अन्वेषण
 • विकास क्षेत्र आचल जिल्ला गाउँ विकास समिति नगरपालिका र जिल्लाको सीमांकन
 • स्थानीय विकास कार्यक्रमहरूबीच समन्वय
 • स्थानीय जनशक्ति र जनसहयोग परिचालन
 • स्थानीय विकास सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सम्पर्क
 • स्थानीय स्तरका हाट बजार मेला
 • स्थानीय निकायहरूबीच समन्वय र सम्पर्क
 • जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटनाको दर्ताको प्रशासन
 • एकीकृत ग्रामीण विकास
 • विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण सम्बन्धी नीति निर्माण कार्यान्वयन तथा अनुगमन
 • स्थानीय प्रविधिको पहिचान तथा प्रवद्र्धन
 • स्थानीय तहका सडक कृषि सडक समेत
 • घोडेटो बाटो र झोलुङ्गे पुल
 • जनजाति आदिवासी र दलित विकास
 • स्थानीय विकास
 • जेष्ठ नागरिक
 • ग्रामीण विकास तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था।

सम्पर्क ठेगाना[सम्पादन गर्ने]

स्थानीय विकास मन्त्रालय
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर।
टेलिफोन: ९७७-१-५५२३३२९, ५५२४५३५, ५५३६१७०, ५५२४२८०,
५५२१८७३, ५५२५१४८, ५५४४४०३
फ्याक्स : ९७७-१-५५२२०४५
ईमेल : secretary@mld.gov.np, plandiv@mld.gov.np, govdiv@mld.gov.np,
admindiv@mld.gov.np, mundiv@mld.gov.np, ipd@mld.gov.np

आधिकारीक वेबसाईट[सम्पादन गर्ने]

www.mld.gov.np