कर लेखापरीक्षण

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

करदाताहरूले स्वयम कर निर्धारण प्रणाली अनुसार निर्धारण गरेको करयोग्य आय तथा कर दायित्वको रकम आयकर ऐन,२०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ अनुसार भए नभएको जाँच गर्ने लेखापरीक्षणलाई कर लेखापरीक्षण भनिन्छ । यो लेखापरीक्षण स्वतन्त्र व्यक्तिबाट गराईन्छ भने उक्त स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्धारित करयोग आय तथा करको रकम ऐन तथा नियमावली अनुसार भएको नभएको जाँच गरी आफ्नो राय दिनु पर्दछ ।


सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

www.ird.gov.np

www.ird.gov.np[सम्पादन गर्नुहोस्]