सामग्रीमा जानुहोस्

खानु

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
खानु

खानु एउटा अकर्मक क्रिया हो। यो हर् धातुबाट बनेको र यसको अर्थ भोजन गर्नु अथवा आहार लिनु हो।

यसका रूप यस प्रकार छन्

खानु क्रियाका रूपहरू
बचन सामान्य वर्तमान काल सामान्य भूत काल सामान्य भविष्यत् काल
एक बचन(अन्य पुरुष) खान्छ/खान्छे/खानुहुन्छ खायो/खाए/खाई
खाइन्/खानुभयो
खानेछ/खानेछन्/खानुहुनेछ
बहुबचन (अन्य पुरुष) खान्छन् खाए खानेछन्/खानुहुनेछ
एक बचन(मध्यम पुरुष) खान्छौ/खान्छ्यौ खान्यौ खान्छौ
बहुबचन (मध्यम पुरुष) खान्छौ खायौ खानेछौ
एक बचन(उत्तम पुरुष) खान्छु खाएँ खानेछु
बहुबचन (उत्तम पुरुष) खान्छौं खायौं खाननेछौं

उदाहरण: