त्रिपिटक

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

त्रिपिटक

    विनय पिटक    
   
                                       
सुत्त-
विभंग
खन्धक परि-
वार
               
   
    सुत्त पिटक    
   
                                                      
दीघ
निकाय
मज्झिम
निकाय
संयुत्त
निकाय
                     
   
   
                                                                     
अंगुत्तर
निकाय
खुद्दक
निकाय
                           
   
    अभिधम्म पिटक    
   
                                                           
ध॰सं॰ विभं॰ धा॰क॰
पुग्॰
क॰व॰ यमक पट्ठान
                       
   
         

त्रिपिटक विनयपिटक, सुत्रपिटक र अभिधर्मपिटक गरी बौद्ध धर्मको तीन पिटक ग्रन्थहरूको सामुहिक नाम हो।

ग्रन्थ-विभाजन[सम्पादन गर्ने]

त्रिपिटकलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ, विनयपिटक, सुत्रपिटक र अभिधर्मपिटक। यिनीहरूको विस्तार यस प्रकार छ[१]-

विनयपिटक[सम्पादन गर्ने]

  • सुत्तविभङ्ग (पाराजिक, पाचित्तिय)
  • खन्धक (महावग्ग, चुल्लवग्ग)
  • परिवार
  • पातिमोक्ख

सुत्रपिटक[सम्पादन गर्ने]

  • दीघनिकाय
  • मज्झिमनिकाय
  • संयुत्तनिकाय
  • अङ्गुत्तरनिकाय
  • खुद्दकनिकाय
   • खुद्दक पाठ
   • धम्मपद
   • उदान
   • इतिवुत्तक
   • सुत्तनिपात
   • विमानवत्थु
   • पेतवत्थु
   • थेरगाथा
   • थेरीगाथा
   • जातक
   • निद्देस
   • पटिसंभिदामग्ग
   • अपदान
   • बुद्धवंस
   • चरियापिटक

अभिधर्मपिटक[सम्पादन गर्ने]

  • धम्मसङ्गणि
  • विभङ्ग
  • धातुकथा
  • पुग्गलपञ्ञति
  • कथावत्थु
  • यमक
  • पट्ठान।

स्रोत[सम्पादन गर्ने]