बिजगणित

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

बिजगणित बिज गणित गणितको त्यो शाखा हो जहाँ अंकको स्थानमा बीजगणितीय अचल राशिको वा सामान्य भाषामा भन्दा भाषिक अक्षरहरूको प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणस्वरूप -

ऋषिको वर्ष २००१को आम्दानी १,५०,००० छ.

त्यसैगरी वर्ष २००२को आम्दानी १,७०,००० छ भने,

ऋषिको प्रथम् वर्षको आम्दानीलाई "क" र द्वतीय वर्षको आम्दानीलाई "ख" तथा दुवै वर्षहरूको आम्दानीहरूको योगलाई "ग" भनी सङ्केतीकरण गर्दा निम्नलिखित समीकरण बन्न आँउछ-

क + ख = ग अर्थात् १,५०,००० + १,७०,०००= ३,२०,००० हुन्छ.

चित्र:Trianglee.jpg
यसरी ज्यामितीय विचारहरूलाई पनि बीजगणितीय समीकरणमा लेख्न सकिन्छ।