विकिपिडिया:प्रमुख चित्र/नोभेम्बर २०१७

From विकिपिडिया
Jump to navigation Jump to search
Potd-logo.svg
विकिपिडियाको मुख्य पृष्ठमा मिति अनुसारको प्रमुख चित्र परिवर्तन हुने गरी तयार गरिएको छ, त्यसैले मिति अनुसारको विशेष दिन वा दिवस वा व्यक्तित्व वा पर्वको चित्र राख्नु हुन अनुरोध गर्दछौं । प्रमुख चित्रमा हाल हरेक दिन नयाँ चित्रको छनौट नभएको खण्डमा एउटा चित्रलाई ७ सात दिनसम्मको लागी राखिने र ततपश्चात परिवर्तन हुने गरि व्यवस्था गरिएकोछ ।

प्रमुख चित्रको लागि सुझाव

यदी तपाई दैनिक प्रमुख चित्रको लागी आफ्नो वा अन्य कुनै विकिमा भएको चित्र सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तालाप पृष्ठमा चित्रको लिङ्कसहित आफ्नो सुझाव लेख्नुहोस्। सहयोग आवश्यक भएमा वार्तालापमा हेर्नुहोला ।


नयाँ प्रमुख चित्र तयार गर्नुहोस्

तलको वक्समा प्रमुख चित्र तयार गर्नु पर्ने मिति राखि वटन थिच्नु भएमा ढाँचा स्वत तयार हुन्छ ।

आजको प्रमुख चित्र | मितिः २५ फेब्रुअरी २०२०


{{{texttitle}}}

घरपालुवा मौरी...फोटोग्राफर/श्रोतः Fir0002 , मितिः अज्ञात मिति
सम्बन्धित पृष्ठः मौरी२०१७-११-०१

{{{texttitle}}}

न्यातपोल मन्दिरको एक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Pritush.m , मितिः १४ सेप्टेम्बर, २०१६
सम्बन्धित पृष्ठः न्यातपोल मन्दिरहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०२

{{{texttitle}}}

चेयरो गोम्पाको भित्रको एक दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Faj2323 , मितिः २१ मार्च २०१६, ११:१३:३४
सम्बन्धित पृष्ठः चेयरो गोम्पाहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०३

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-०३ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०४

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-०४ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०५

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-०५ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०६

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-०६ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०७

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-०७ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०८

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-०८ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-०९

{{{texttitle}}}

भगवान श्री गणेशको मूर्ति...फोटोग्राफर/श्रोतः अभिषेकला , मितिः {{{मिति}}}
सम्बन्धित पृष्ठः गणेश जीहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१०

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१० पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-११

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-११ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१२

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१२ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१३

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१३ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१४

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१४ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१५

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१५ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१६

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१६ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१७

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१७ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१८

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-१८ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-१९

{{{texttitle}}}

यो चित्र लेओनार्दो दा भिञ्ची रचित एक चित्रकला को हो,जसको नाम मोना लिजा हो। यो सम्भवत: विश्वकै सबैभन्दा प्रशिद्ध चित्र हो ।...फोटोग्राफर/श्रोतः ' , मितिः
सम्बन्धित पृष्ठः
मोना लिजा'हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२०

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२० पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२१

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२१ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२२

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२२ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२३

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२३ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२४

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२४ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२५

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२५ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२६

{{{texttitle}}}

बौद्धको आसपासको दृश्य...फोटोग्राफर/श्रोतः Tasbirkarma , मितिः १४ अगस्त २०१७, ०९:२०:१७
सम्बन्धित पृष्ठः विकी लभ्स मोन्युमेन्ट्सहेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२७

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२७ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२८

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२८ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-२९

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-२९ पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन

२०१७-११-३०

ढाँचा:प्रमुख चित्र/२०१७-११-३० पृष्ठ खाली छ, प्रमुख चित्र सम्बन्धी सहायताको लागी सहायता:प्रमुख चित्र हेर्नुहोस् ।
हेर्नेवार्तासम्पादन