निषेधित प्रयोगकर्ताहरू

Jump to navigation Jump to search
रोकलगाइएका प्रयोगकर्ताहरू खोज्नुहोस
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
समयछाप लक्ष्य सकिनेछ रोक लगाउने प्रबन्धक रोकको परिधि कारण
०९:४५, २ सेप्टेम्बर २०१८ Bishaldev100 (कुरा गर्नेयोगदान) ०९:४५, २ अक्टोबर २०१८
५ दिनहरू, २३ घण्टाहरू र ५ मिनेटहरू left
Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको निजलाई पटक पटक लेखमा अँग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदा पनि सो कार्य दोहोर्याइरहेको
०९:५७, ५ अगस्त २०१८ Babel AutoCreate (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको अङ्ग्रेजी भाषाको श्रेणीहरू स्वत: सृजना गर्दै भएको हुनाले । ब्याबेललाई संशोधन गरे पछि रोक हटाउन सकिन्छ ।
०४:२४, २ जुलाई २०१८ Bijyu (कुरा गर्नेयोगदान) ०४:२४, २ जुलाई २०१९
२७८ दिनहरू, १७ घण्टाहरू र ४४ मिनेटहरू left
Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको
१७:४७, १ जुलाई २०१८ 95.219.191.203 (कुरा गर्ने) ०४:२१, २ जुलाई २०१९
२७८ दिनहरू, १७ घण्टाहरू र ४१ मिनेटहरू left
Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandal and UTP attack
०४:११, २६ जुन २०१८ 212.26.4.138 (कुरा गर्ने) ०४:११, २६ जुन २०१९
२७२ दिनहरू, १७ घण्टाहरू र ३१ मिनेटहरू left
Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको पृष्ठबाट सामाग्रीहरू हटाएर पृष्ठ बिगारेको
०६:१०, १५ जुन २०१८ 36.252.39.252 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
०३:३४, ३० मे २०१८ 104.176.152.43 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको
१४:५६, १६ मे २०१८ 120.29.79.95 (कुरा गर्ने) १४:५६, १६ नोभेम्बर २०१८
५१ दिनहरू, ४ घण्टाहरू र १६ मिनेटहरू left
Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको अर्थहीन पृष्ठ बनाएको
१६:१६, २४ मार्च २०१८ 85.251.209.13 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
०५:३२, २१ डिसेम्बर २०१७ कत्यूरी राजाका वंशज (कुरा गर्नेयोगदान) ०५:३२, २१ डिसेम्बर २०१८
८५ दिनहरू, १८ घण्टाहरू र ५२ मिनेटहरू left
Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको पृष्ठबाट सामाग्रीहरू हटाएर पृष्ठ बिगारेको
०२:२५, २८ फेब्रुअरी २०१७ 36.252.200.15 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन Vandalism
०९:५५, ६ जनवरी २०१७ 36.253.254.177 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
०८:२१, ६ जनवरी २०१७ तुल्सी भगत (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti
०८:१९, ६ जनवरी २०१७ बिप्लब आनन्द (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti
०४:२५, ५ जनवरी २०१७ Kamaini002 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: X-wiki abuse and Vandalism-only account. Sockpuppet of Kamaini.
१२:१६, ४ जनवरी २०१७ 36.253.254.206 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
१२:१३, ४ जनवरी २०१७ 36.253.254.52 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
१७:१३, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.69 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन Sock of JuniorX2/Sarojupreti
१७:११, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.144 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandalism only ip addresses,
१६:५९, ३ जनवरी २०१७ JuniorX2 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Abusing with different different ip address range (User:36.253.254.125), abusing multiples account
०८:१३, ३ जनवरी २०१७ Cricket Tracker (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Sockpuppet of Sarojupreti, JuniorX2
०७:४९, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.125 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Vandalism-only ip address, this ip belong to Saroj upreti, raaza upreti
०७:३३, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.25 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Vandalism-only ip address
०६:०२, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.247 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Vandalism-only ip address
०४:२७, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.98 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Vandalism-only ip address
१३:२३, ३१ डिसेम्बर २०१६ 36.253.254.65 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको
१२:०५, ३१ डिसेम्बर २०१६ 36.253.255.158 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Vandal
१०:३५, ३१ डिसेम्बर २०१६ 36.253.255.113 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
१६:२७, ३० डिसेम्बर २०१६ 36.253.255.145 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
१६:५८, २८ डिसेम्बर २०१६ 36.253.254.232 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन अर्थहीन सम्पादन गरेको: Vandalism-only ip address
१४:२७, १५ डिसेम्बर २०१६ Ye Punisher Of Ye Worlde (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandalism only account
१०:४५, ७ डिसेम्बर २०१६ 777 is my houseboy (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: vandalism-only account
०७:५८, ३० अक्टोबर २०१६ 118.93.96.191 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन नचाहिँदो शब्दहरू सम्पादन गरेको: spam only account
१४:५६, ११ अक्टोबर २०१६ 36.253.255.45 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन नचाहिँदो शब्दहरू सम्पादन गरेको: Ip range block unticked, for freely editing by others who are in range.
१७:०१, ७ जुलाई २०१६ Lado khaaaaaa (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Krish Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको  
१७:४४, ६ जुन २०१६ 36.253.254.85 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको अर्थहीन पृष्ठ बनाएको
१३:०२, २७ फेब्रुअरी २०१६ पुती चिक्ने (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको अवैध प्रयोगकर्तानाम
१३:१८, २८ जनवरी २०१६ Rohanexpart (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MoiraMoira (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन Spam (global sysop action): LTA Orangemoody
०८:२२, २० जुलाई २०१५ Aryanish (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन  
१५:३१, २७ मार्च २०१५ Thitojhapali (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन पृष्ठहरुबाट सामाग्रीहरु हटाएको: आजको लेखमा बर्बता देखाएकव
१४:३२, १२ जनवरी २०१५ 202.45.145.162 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको नचाहिँदो शब्दहरू सम्पादन गरेको
१३:५३, ३० डिसेम्बर २०१४ 113.199.154.149 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन पृष्ठहरुमा बकवास/गाली गलौज हालिएको
१४:१२, १३ डिसेम्बर २०१४ 49.126.0.42 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको पृष्ठहरुबाट सामाग्रीहरु हटाएको
१७:१७, १ अक्टोबर २०१४ 182.93.94.228 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nabin K. Sapkota (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन पृष्ठहरुमा बकवास/गाली गलौज हालिएको
११:४२, १७ सेप्टेम्बर २०१४ 213.33.13.43 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nabin K. Sapkota (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन नचाहिँदो शब्दहरू सम्पादन गरेको
२३:५७, २५ जुलाई २०१४ 36.253.55.34 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको नचाहिँदो शब्दहरू सम्पादन गरेको
०१:३५, १६ जुलाई २०१४ Ladoputibhai (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन प्रयोगकर्ता नाम अस्वीकार्य: अश्लील शब्दको प्रयोग भएको
१५:५४, २७ जुन २०१४ Yard Rose (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MoiraMoira (कुरा गर्नेयोगदान) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
१६:५७, ९ जुन २०१४ 113.199.246.224 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको नचाहिँदो शब्दहरू सम्पादन गरेको
१२:१३, ४ जुन २०१४ 36.253.73.244 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान) anon. हरू मात्र, खाता खोल्न बन्देज गरिएको पृष्ठहरुबाट सामाग्रीहरु हटाएको
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:BlockList" बाट निकालिएको