निषेधित प्रयोगकर्ताहरू

Jump to navigation Jump to search
रोकलगाइएका प्रयोगकर्ताहरू खोज्नुहोस
समयछाप लक्ष्य सकिनेछ रोक लगाउने प्रबन्धक रोकको परिधि कारण
२२:३४, २९ अप्रिल २०२० अनिल दवाडी (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको
१८:१२, २८ अप्रिल २०२० Retailclouds (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Cross-wiki spam
१४:५८, १४ अप्रिल २०२० खबरब्रेक डट कम (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
१३:२०, १ नोभेम्बर २०१९ द टाइम्स अफ नेपाल (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
Promotional username
१९:५९, १ अक्टोबर २०१९ 27.34.68.74 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Krish Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • anon. हरू मात्र
व्यक्तिगत आक्षेप गरेको
२०:१८, २३ अगस्त २०१९ Fundsindia03503 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam-only account
०३:२७, २३ फेब्रुअरी २०१९ 27.34.16.215 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
अर्थहीन पृष्ठ बनाएको
२०:५२, २८ अक्टोबर २०१८ 36.252.97.75 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nabin K. Sapkota (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
१५:४२, ५ अगस्त २०१८ Babel AutoCreate (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
अङ्ग्रेजी भाषाको श्रेणीहरू स्वत: सृजना गर्दै भएको हुनाले । ब्याबेललाई संशोधन गरे पछि रोक हटाउन सकिन्छ ।
११:५५, १५ जुन २०१८ 36.252.39.252 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • anon. हरू मात्र
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
०९:१९, ३० मे २०१८ 104.176.152.43 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • anon. हरू मात्र
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
अर्थहीन सम्पादन गरेको
२२:०१, २४ मार्च २०१८ 85.251.209.13 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • anon. हरू मात्र
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
१५:४०, ६ जनवरी २०१७ 36.253.254.177 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
१४:०६, ६ जनवरी २०१७ तुल्सी भगत (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti
१४:०४, ६ जनवरी २०१७ बिप्लब आनन्द (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti
१०:१०, ५ जनवरी २०१७ Kamaini002 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: X-wiki abuse and Vandalism-only account. Sockpuppet of Kamaini.
१८:०१, ४ जनवरी २०१७ 36.253.254.206 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
अर्थहीन सम्पादन गरेको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
१७:५८, ४ जनवरी २०१७ 36.253.254.52 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
२२:५८, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.69 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Sock of JuniorX2/Sarojupreti
२२:५६, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.144 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandalism only ip addresses,
२२:४४, ३ जनवरी २०१७ JuniorX2 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Abusing with different different ip address range (User:36.253.254.125), abusing multiples account
१३:५८, ३ जनवरी २०१७ Cricket Tracker (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Sockpuppet of Sarojupreti, JuniorX2
१३:३४, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.125 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
अर्थहीन सम्पादन गरेको: Vandalism-only ip address, this ip belong to Saroj upreti, raaza upreti
१३:१८, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.25 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Vandalism-only ip address
११:४७, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.247 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Vandalism-only ip address
२०:१२, १५ डिसेम्बर २०१६ Ye Punisher Of Ye Worlde (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandalism only account
१६:३०, ७ डिसेम्बर २०१६ 777 is my houseboy (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: vandalism-only account
२२:४६, ७ जुलाई २०१६ Lado khaaaaaa (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Krish Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 
१८:४७, २७ फेब्रुअरी २०१६ पुती चिक्ने (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
अवैध प्रयोगकर्तानाम
१९:०३, २८ जनवरी २०१६ Rohanexpart (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MoiraMoira (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam (global sysop action): LTA Orangemoody
१४:०७, २० जुलाई २०१५ Aryanish (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
 
२१:१६, २७ मार्च २०१५ Thitojhapali (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
पृष्ठहरुबाट सामाग्रीहरु हटाएको: आजको लेखमा बर्बता देखाएकव
०७:२०, १६ जुलाई २०१४ Ladoputibhai (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
प्रयोगकर्ता नाम अस्वीकार्य: अश्लील शब्दको प्रयोग भएको
२१:३९, २७ जुन २०१४ Yard Rose (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MoiraMoira (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
११:३२, ३० जनवरी २०१४ Umesh lama (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
धेरै गलत खाताहरु
१५:०२, ३ जुन २०१२ चूत का छेद (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Bhawani Gautam (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
प्रयोगकर्ता नाम अस्वीकार्य
०६:३६, २१ मे २०१२ Kanchankanchan (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Bhawani Gautam (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
Started again
२१:५५, २९ अप्रिल २०११ Langutil (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Lofty abyss (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०९:०३, २७ मे २०१० Gu1997 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Jyothis (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
०२:१०, २२ अप्रिल २०१० Iluvteletubbies (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Jyothis (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
१६:३८, २९ जनवरी २००८ Willy on Wheels~newiki (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MF-Warburg (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
crosswiki vandal
१२:५७, २१ डिसेम्बर २००७ Terorist~newiki (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Indiver (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
Unacceptable username
२०:०८, २ फेब्रुअरी २००७ Yo In Da Hizz House! (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल RajeshPandey (कुरा गर्नेयोगदान)
 • editing (sitewide)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
please use a formal username and don't spam now onwards ..
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:BlockList" बाट अनुप्रेषित