निषेधित प्रयोगकर्ताहरू

Jump to navigation Jump to search
रोकलगाइएका प्रयोगकर्ताहरू खोज्नुहोस
समयछाप लक्ष्य सकिनेछ रोक लगाउने प्रबन्धक रोकको परिधि कारण
१४:१४, १ अक्टोबर २०१९ 27.34.68.74 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Krish Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
 • anon. हरू मात्र
व्यक्तिगत आक्षेप गरेको
१४:३३, २३ अगस्त २०१९ Fundsindia03503 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
 • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
 • इमेल बन्देज गरिएको
 • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
Spam-only account
०१:४४, २२ मार्च २०१९ 113.199.143.15 (कुरा गर्ने) ०१:४४, २२ मार्च २०२०
१५६ दिनहरू, १७ घण्टाहरू र ४९ मिनेटहरू left
Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
  उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: पृष्ठका सबै सामाग्रीहरू हटाएर लेख बिगारेको
  २१:४२, २२ फेब्रुअरी २०१९ 27.34.16.215 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  अर्थहीन पृष्ठ बनाएको
  १५:४९, ३ नोभेम्बर २०१८ Bmmbm.123 (कुरा गर्नेयोगदान) १५:४९, ३ नोभेम्बर २०१९
  १७ दिनहरू, ७ घण्टाहरू र ५४ मिनेटहरू left
  Nabin K. Sapkota (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अवैध प्रयोगकर्तानाम
  १५:०७, २८ अक्टोबर २०१८ 36.252.97.75 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nabin K. Sapkota (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
  ०९:५७, ५ अगस्त २०१८ Babel AutoCreate (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
  अङ्ग्रेजी भाषाको श्रेणीहरू स्वत: सृजना गर्दै भएको हुनाले । ब्याबेललाई संशोधन गरे पछि रोक हटाउन सकिन्छ ।
  ०६:१०, १५ जुन २०१८ 36.252.39.252 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
  • anon. हरू मात्र
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
  ०३:३४, ३० मे २०१८ 104.176.152.43 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान)
  • anon. हरू मात्र
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अर्थहीन सम्पादन गरेको
  १६:१६, २४ मार्च २०१८ 85.251.209.13 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
  • anon. हरू मात्र
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  विकिपीडियालाई स्प्याम वा विज्ञापनको लागि उपयोग गरेको
  ०९:५५, ६ जनवरी २०१७ 36.253.254.177 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
  ०८:२१, ६ जनवरी २०१७ तुल्सी भगत (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti
  ०८:१९, ६ जनवरी २०१७ बिप्लब आनन्द (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Abusing multiple accounts: Sock of Sarojupreti
  ०४:२५, ५ जनवरी २०१७ Kamaini002 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: X-wiki abuse and Vandalism-only account. Sockpuppet of Kamaini.
  १२:१६, ४ जनवरी २०१७ 36.253.254.206 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अर्थहीन सम्पादन गरेको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
  १२:१३, ४ जनवरी २०१७ 36.253.254.52 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Sock of Sarojupreti, JuniorX2
  १७:१३, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.69 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  Sock of JuniorX2/Sarojupreti
  १७:११, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.144 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandalism only ip addresses,
  १६:५९, ३ जनवरी २०१७ JuniorX2 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Abusing with different different ip address range (User:36.253.254.125), abusing multiples account
  ०८:१३, ३ जनवरी २०१७ Cricket Tracker (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  धेरै गलत खाताहरू खोलेको: Sockpuppet of Sarojupreti, JuniorX2
  ०७:४९, ३ जनवरी २०१७ 36.253.254.125 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अर्थहीन सम्पादन गरेको: Vandalism-only ip address, this ip belong to Saroj upreti, raaza upreti
  ०७:३३, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.25 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Vandalism-only ip address
  ०६:०२, ३ जनवरी २०१७ 36.253.255.247 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  अर्थहीन पृष्ठ बनाएको: Vandalism-only ip address
  १४:२७, १५ डिसेम्बर २०१६ Ye Punisher Of Ye Worlde (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: Vandalism only account
  १०:४५, ७ डिसेम्बर २०१६ 777 is my houseboy (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  उत्पातपूर्ण गतिविधिहरू गरेको: vandalism-only account
  १७:०१, ७ जुलाई २०१६ Lado khaaaaaa (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Krish Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
   
  १३:०२, २७ फेब्रुअरी २०१६ पुती चिक्ने (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  अवैध प्रयोगकर्तानाम
  १३:१८, २८ जनवरी २०१६ Rohanexpart (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MoiraMoira (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  Spam (global sysop action): LTA Orangemoody
  ०८:२२, २० जुलाई २०१५ Aryanish (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirmal Dulal (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
   
  १५:३१, २७ मार्च २०१५ Thitojhapali (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  पृष्ठहरुबाट सामाग्रीहरु हटाएको: आजको लेखमा बर्बता देखाएकव
  ०१:३५, १६ जुलाई २०१४ Ladoputibhai (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  प्रयोगकर्ता नाम अस्वीकार्य: अश्लील शब्दको प्रयोग भएको
  १५:५४, २७ जुन २०१४ Yard Rose (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MoiraMoira (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
  ०५:४७, ३० जनवरी २०१४ Umesh lama (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Ram Prasad Joshee (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  धेरै गलत खाताहरु
  ०९:१७, ३ जुन २०१२ चूत का छेद (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Bhawani Gautam (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  प्रयोगकर्ता नाम अस्वीकार्य
  ००:५१, २१ मे २०१२ Kanchankanchan (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Bhawani Gautam (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  Started again
  १६:१०, २९ अप्रिल २०११ Langutil (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Lofty abyss (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
  ०३:१८, २७ मे २०१० Gu1997 (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Jyothis (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
  २०:२५, २१ अप्रिल २०१० Iluvteletubbies (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Jyothis (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  • आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन
  crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
  १०:५३, २९ जनवरी २००८ Willy on Wheels~newiki (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल MF-Warburg (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • इमेल बन्देज गरिएको
  crosswiki vandal
  ०७:१२, २१ डिसेम्बर २००७ Terorist~newiki (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल Indiver (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
  Unacceptable username
  १४:२३, २ फेब्रुअरी २००७ Yo In Da Hizz House! (कुरा गर्नेयोगदान) अनिश्चित काल RajeshPandey (कुरा गर्नेयोगदान)
  • खाता खोल्न बन्देज गरिएको
  please use a formal username and don't spam now onwards ..
  "https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:BlockList" बाट निकालिएको