उपकरणहरू

विशेष उपकरणहरूको सूची तल दिइएकोछ प्रयोगकर्ताहरूले परिभाषाहरूमा जनाए अनुसार आफ्नो अभिरुचि पृष्ठमा, सक्रिय पार्न सक्नेछन्।। यस सिंहावलोकनले प्रणाली सन्देश पृष्ठ सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ जसले प्रत्येक उपकरणको विवरण र कोडलाई परिभाषित गरेको छ।

सम्पादन उपकरणहरू    [View description]

प्रदर्शन उपकरणहरू    [View description]

भाषा उपकरणहरू    [View description]

मोबाइल उपकरणहरू    [View description]

स्तरीय उपकरणहरू    [View description]

Maintenance and administration    [View description]

अन्य उपकरणहरू    [View description]

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Gadgets" बाट अनुप्रेषित