उपकरणहरू

Jump to navigation Jump to search

विशेष उपकरणहरूको सूची तल दिइएकोछ प्रयोगकर्ताहरूले परिभाषाहरूमा जनाए अनुसार आफ्नो अभिरुचि पृष्ठमा, सक्रिय पार्न सक्नेछन्।। यस सिंहावलोकनले प्रणाली सन्देश पृष्ठ सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ जसले प्रत्येक उपकरणको विवरण र कोडलाई परिभाषित गरेको छ।

सम्पादन उपकरणहरू    [View description]

प्रदर्शन उपकरणहरू    [View description]

भाषा उपकरणहरू    [View description]

मोबाइल उपकरणहरू    [View description]

स्तरीय उपकरणहरू    [View description]

Maintenance and administration    [View description]

अन्य उपकरणहरू    [View description]

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Gadgets" बाट अनुप्रेषित