उपकरणहरू

Jump to navigation Jump to search

विशेष उपकरणहरूको सूची तल दिइएकोछ प्रयोगकर्ताहरूले परिभाषाहरूमा जनाए अनुसार आफ्नो अभिरुचि पृष्ठमा, सक्रिय पार्न सक्नेछन्।। यस सिंहावलोकनले प्रणाली सन्देश पृष्ठ सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ जसले प्रत्येक उपकरणको विवरण र कोडलाई परिभाषित गरेको छ।

सम्पादन उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

प्रदर्शन उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

भाषा उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

मोबाइल उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

स्तरीय उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

अन्य उपकरणहरू    [स्रोत हेर्नुहोस्]

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Gadgets" बाट अनुप्रेषित