प्रयोगकर्ता अधिकार लग

Jump to navigation Jump to search

यो प्रयोगकर्ता अधिकारहरूको परिवर्तन लग हो ।

लगहरू
(अन्तिम • पहिलो) हेर्नुहोस् (नयाँ ५० • ) (२०५०१००२५०५००)
 • ०८:५५, १७ सेप्टेम्बर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले सरोज कुमार ढकाल को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले, बर्बरता रोक्न सहायक हुनसक्ने भएकोले)
 • ०८:५४, १७ सेप्टेम्बर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Nirajan pant को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले, बर्बरता रोक्न सहायक हुनसक्ने भएकोले)
 • १०:२९, १५ सेप्टेम्बर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले, बर्बरता रोक्न सहायक हुनसक्ने भएकोले)
 • १०:५१, ९ सेप्टेम्बर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले SM7 को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (Trusted user)
 • १२:४८, २९ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, ढाँचा सम्पादक, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (स्पष्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • ०८:१५, २४ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Groot (bot) को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर बोट गर्यो (मतको आधारमा स्थायी अधिकार प्रदान)
 • १५:३४, ११ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो (वार्ता पृष्ठमा अनुरोधको आधारमा (विश्वसनीय योगदानकर्ता तथा आयात पृष्ठको बारेमा जानकारी भएकोले))
 • १२:१६, ७ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर pseudobot (temporary, until १२:१६, ८ अगस्ट २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक गर्यो (cat maintainace per request on TG (temp. access))
 • २१:०३, ५ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले CapricornxPisces को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (सम्पादन क्षमताको आधारमा (मुख्य नामपदमा २५ नयाँ लेख निर्माण गरेकोले))
 • १८:०८, २३ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय प्रयोगकर्ता भएकोले)
 • १८:०६, २३ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Bhupendra Shrestha को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (सम्पादन क्षमताको आधारमा)
 • ०७:३०, १८ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (को आधारमा)
 • १४:१५, १४ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह समीक्षक बाट परिवर्तन गरेर समीक्षक र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले)
 • ११:१४, १४ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी, ढाँचा सम्पादक र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (योगदानको आधारमा)
 • १०:२१, १४ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Nirmal Dulal को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर समीक्षक गर्यो (विश्वसनीय योगदानकर्ता भएकोले)
 • ०८:०३, ७ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक गर्यो (स्पस्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • २२:२३, १ जुलाई २०२० Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (अथक प्रयास तथा मिहिनेतको कदर अनुरूप)
 • २०:०३, ३० जुन २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until २०:०३, ३० सेप्टेम्बर २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो (सामुदायिक सहमतिको आधारमा)
 • ०९:१४, १ जुन २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until ११:५८, १८ जुन २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ११:५८, १८ जुन २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो (आवेदनको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • ११:५८, १८ मे २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ११:५८, १८ जुन २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक गर्यो (आवेदनको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • १९:१३, ४ मे २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक गर्यो (सामुदयिक सहमतिको आधारमा)
 • २१:४६, २५ अप्रिल २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Nirajan pant को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र ढाँचा सम्पादक गर्यो (https://ne.wikipedia.org/w/index.php?diff=790702)
 • १९:१२, ३१ मार्च २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, ढाँचा सम्पादक र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा)
 • १०:०३, ४ मार्च २०२० Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह दुरुपयोग छनौट सम्पादक, फाइल सार्नेहरू, आयातकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, सिसप, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र सिसप गर्यो (Undo all rights allocated by user himself. as per community discussion in Telegram.)
 • १८:२९, ३ मार्च २०२० Krish Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह दुरुपयोग छनौट सम्पादक, फाइल सार्नेहरू, pseudobot, आयातकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, सिसप, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर दुरुपयोग छनौट सम्पादक, फाइल सार्नेहरू, आयातकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, सिसप, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो
 • २०:२१, २७ फेब्रुअरी २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले हिमाल सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक गर्यो (सामुदायिक छलफलको आधारमा)
 • १५:१६, १८ फेब्रुअरी २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले पर्वत सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र ढाँचा सम्पादक गर्यो (Per request)
 • २२:१३, ३० डिसेम्बर २०१९ Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Bishaldev100 को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र आईपी रोक माफी गर्यो (सम्पादन क्षमता तथा अथक मेहनतको आधारमा)
 • २३:२४, १७ डिसेम्बर २०१९ Krish Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी र सिसप बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी, सिसप, आयातकर्ता, ट्रान्सविकि आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, फाइल सार्नेहरू, ढाँचा सम्पादक, pseudobot र दुरुपयोग छनौट सम्पादक गर्यो
 • १०:२४, १८ नोभेम्बर २०१९ Nabin K. Sapkota कुरा गर्ने योगदान ले पर्वत सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (गुणात्मक सम्पादन क्षमताका आधारमा)
 • १६:००, ६ नोभेम्बर २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक गर्यो (-Importer right: per IRC request)
 • १४:५९, ५ सेप्टेम्बर २०१९ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह pseudobot (temporary, until १४:४२, ६ सेप्टेम्बर २०१९), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक गर्यो (Work done [Removing per IRC request])
 • १४:४२, ५ सेप्टेम्बर २०१९ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर pseudobot (temporary, until १४:४२, ६ सेप्टेम्बर २०१९), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक गर्यो (IRC request, For AWB articles cleanup)
 • ११:५३, ६ अगस्ट २०१९ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र ढाँचा सम्पादक गर्यो (per request)
 • २१:१९, २९ जुलाई २०१९ Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Bishaldev100 को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक गर्यो (सम्पादकको अथप मेहनतको आधारमा)
 • २१:१९, २९ जुलाई २०१९ Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले दीपक कथित को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो
 • १६:४०, २१ जुलाई २०१९ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र आयातकर्ता गर्यो (As per IRC request (has GS bit))
 • १२:१७, १३ जुलाई २०१९ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले सरोज कुमार ढकाल को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय प्रयोगकर्ता भएकोले)
 • २२:०१, १० जुलाई २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले पर्वत सुबेदी को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर (कुनैपनि होइन) गर्यो (प्रतिबन्धित प्रयोगकर्ता: व्यक्तिगत आक्षेप गरेको)
 • २२:००, १० जुलाई २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Bhupendra Shrestha को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर (कुनैपनि होइन) गर्यो (प्रतिबन्धित प्रयोगकर्ता: व्यक्तिगत आक्षेप गरेको)
 • १४:२३, २४ अप्रिल २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, pseudobot र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (Work Done. As per IRC request)
 • १४:१५, २४ अप्रिल २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र pseudobot गर्यो (As per IRC request, Moving categories)
 • १२:४९, २४ अप्रिल २०१९ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Biplab Anand को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator र सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator, सिसप र प्रशासक गर्यो (https://ne.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:प्रशासक_अधिकारको_लागि_निवेदन मा भएको मतदान अनुसार प्रदान गरिएको)
 • १६:३७, २२ अप्रिल २०१९ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, pseudobot र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (Work done [Removing per IRC request])
 • ००:०६, २२ अप्रिल २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले BRPever को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता र pseudobot गर्यो (IRC request, For AWB articles cleanup)
 • ११:५५, ३१ मार्च २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until १३:५४, १२ अगस्ट २०१९) र सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until १३:५४, १२ अगस्ट २०१९), pseudobot (temporary, until ११:५५, १ अप्रिल २०१९) र सिसप गर्यो (For mass deletion of non-notable articles)
 • ०९:१०, १४ मार्च २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Sandeep Raut को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (सक्रिय प्रयोगकर्ता तथा सम्पादन राम्रो भएको हुनाले)
 • १०:१९, १२ मार्च २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले WE-NLS को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (सक्रिय प्रयोगकर्ता तथा सम्पादन राम्रो भएको हुनाले)
 • १३:५४, १२ फेब्रुअरी २०१९ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until १३:५४, १२ अगस्ट २०१९) र सिसप गर्यो (विकिपिडिया:टिप्पणीको लागि अनुरोध/अन्तरमोहडा सम्पादक अधिकार प्रदान गर्ने प्रक्रियामा भएको छलफल अनुसार)
 • १८:१०, २२ जनवरी २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Nirajan pant को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर ट्रान्सविकि आयातकर्ता र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (https://ne.wikipedia.org/w/index.php?diff=703618)
(अन्तिम • पहिलो) हेर्नुहोस् (नयाँ ५० • ) (२०५०१००२५०५००)
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Log/rights" बाट अनुप्रेषित