प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।Viewing user rights of user EukeshBot (कुरा गर्नेयोगदान)

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १६:२६, १२ फेब्रुअरी २०१६ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले EukeshBot को प्रयोगकर्ता समूह बोट बाट परिवर्तन गरेर (कुनैपनि होइन) गर्यो (विकिपीडिया:चौतारी (विविध)#बोट अधिकार हटाउने सम्बन्धमा (दोस्रो पटक नामाङ्कन)मा भएको समुदायको छल...)
  • ०९:४१, ९ अक्टोबर २०११ RajeshPandey कुरा गर्ने योगदान ले EukeshBot को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर बोट गर्यो