प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Learnerktm (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १२:५४, १२ डिसेम्बर २०१६ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Learnerktm को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र समीक्षक गर्यो (As per newiki RFP. Trusted user and clear consensus to promote.)
  • ०७:४१, १ डिसेम्बर २०१६ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Learnerktm को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आयातकर्ता र आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र आईपी रोक माफी गर्यो (समयावधि समाप्त भइसकेको [as per https://ne.wikipedia.org/s/1lsf])
  • १४:३४, २७ जनवरी २०१६ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Learnerktm को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र आयातकर्ता गर्यो (as per discussion here https://ne.wikipedia.org/s/1k1i)
  • ००:०७, १५ मार्च २०१५ सरोज कुमार ढकाल कुरा गर्ने योगदान ले Learnerktm को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE:%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%)
  • ०३:४०, २१ फेब्रुअरी २०१५ Krish Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Learnerktm को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (अन्य प्रयोगकर्ता अधिकारहरुको लागि निवेदनमा भएको छलफल अनुसार)