प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।Viewing user rights of user Pitambar Bhattarai (कुरा गर्नेयोगदान)

को सदस्य: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • २२:३०, ११ डिसेम्बर २०१७ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, समीक्षक र सिसप गर्यो (समुदायको समर्थनको आधारमा (https://ne.wikipedia.org/s/1al8))
  • २१:२३, २८ अप्रिल २०१७ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र समीक्षक गर्यो (as per consensus)
  • २२:०२, १६ अक्टोबर २०१५ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Pitambar Bhattarai को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (समुदायको समर्थनको आधारमा (https://ne.wikipedia.org/s/1k1i))