समाज

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली बोलिचालीको भाषामा समाज शब्दले एउटै रहन-सहन, व्यवस्था, धर्म आदी अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समुह भन्ने बुझाउँछ। समाज शब्दले कुनै विशेष उदेश्य लिएर निर्माण गरिएका संघ, संस्थालाई पनि बुझाउने गर्दछ। जस्तै: आर्य समाज, ब्रम्ह समाज, थारु समाज आदी। नेपाली भाषामा प्रयोग हुँदै आएको "समाज" शब्दलाई बुझाउन अङग्रेजीमा'society' शब्द प्रयोग गरिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषाको Society शब्द ल्याटिन भाषाको Socius बाट बनेको हो। ल्याटिन भाषामा Socius शब्दको अर्थ हुन्छ- सम्बन्ध अथवा मैत्री सम्बन्ध। यसप्रकार शब्दको व्युत्पत्तीका आधारमा हेर्दा अङ्ग्रेजी भाषाको Society शब्दले मानव-मानव विचको सम्बन्धलाई बुझाउँदछ।