हिमाचल प्रदेशका जिल्लाहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
क्र.सं जिल्ला क्षेत्रफल किमी²मा जनसङ्ख्या सदर मुकाम
1 बिलासपुर १,१६७ २,९५,३८७ बिलासपुर
2 चंबा ६,५२८ ३,९३,३८६ चंबा
3 हमीरपुर २,११८ ३,६९,१२८ हमीरपुर
4 काँगडा ५,७३९ ११,७४,०७२ धर्मशाला
5 किन्नौर ६,४०१ ७१,२७० रिकाँग पिओ
6 कुल्लू ५,५०३ ३,०२,४३२ कुल्लु
7 लाहौल र स्पीती १३,८३५ ३१,२९४ केलोन्ग
8 मंडी ३,९५० ७,७६,३७२ मंडी
9 शिमला ५,१३१ ६,१७,४०४ शिमला
10 सिरमौर २,८२५ ३,७९,६९५ नाहन
11 सोलन १,९३६ ३,८२,२६८ सोलन
12 उना जिल्ला १,५०४ 3,78,269 उना