सामग्रीमा जानुहोस्

राजस्थानका जिल्लाहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
राजस्थानका जिल्लाहरू
राजस्थानका मण्डलहरू

भारतीय राज्य राजस्थानलाई ३३ वटा जिल्लाहरूमा बाँडिएकोछ, जसको विव्रण निम्न प्रकार छः

जिल्ला सदर मुकाम क्षेत्रफल(km²) जनसङ्ख्या (2001) मण्डल
अजमेर अजमेर ८,४८१ २,१८०,५२६ अजमेर
अलवर अलवर ८,३८० २,९९०,८६२ जयपुर
बांसवाडा बांसवाडा ५,०३७ १,५००,४२० उदयपुर
बाराँ बाराँ ६,९५५ १,०२२,५६८ कोटा
बाडमेर बाडमेर २८,३८७ १,९६३,७५८ जोधपुर
भरतपुर भरतपुर ५,०६६ २,०९८,३२३ भरतपुर
भीलवाडा भीलवाडा १०,४५५ २,००९,५१६ अजमेर
बिकानेर बिकानेर २७,२४४ १,६७३,५६२ बिकानेर
बूँदी बूँदी ५,५५० ९६१,२६९ कोटा
चित्तौडगढ चित्तौडगढ १०,८५६ १,८०२,६५६ उदयपुर
चुरु चुरु १६,८३० १,९२२,९०८ बिकानेर
दौसा दौसा २,९५० १,३१६,७९० जयपुर
धौलपुर धौलपुर ३,०८४ ९८२,८१५ भरतपुर
डूँगरपुर डूँगरपुर ३,७७० १,१०७,०३७ उदयपुर
हनुमानगढ हनुमानगढ १२,६४५ १,५१७,३९० बिकानेर
जयपुर जयपुर १४,०६८ ५,२५२,३८८ जयपुर
जैसलमेर जैसलमेर ३८,४०१ ५०७,९९९ जोधपुर
जालौर जालौर १०,६४० १,४४८,४८६ जोधपुर
झालवाड झालवाड ६,२१९ १,१८०,३४२ कोटा
झुंझुनू झुंझुनू ५,९२८ १,९१३,०९९ झुंझुनू
जोधपुर जोधपुर २२,८५० २,८८०,७७७ जोधपुर
करौली करौली ५५३० १,२०५,६३१ भरतपुर
कोटा कोटा १२,४३६ १,५६८,५८० कोटा
नागौर नागौर १७,७१८ २,७७३,८९४ अजमेर
पाली पाली १२,३८७ १,८१९,२०१ जोधपुर
प्रतापगढ[१] प्रतापगढ - - उदयपुर
राजसमन्द राजसमन्द ४,७६८ ९८६,२६९ उदयपुर
सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर १०,५२७ १,११६,०३१ भरतपुर
सीकर सीकर ७,७३२ २,२८७,२२९ जयपुर
सिरोही सिरोही ५,१३६ ८५०,७५६ जोधपुर
श्रीगङ्गानगर श्रीगङ्गानगर ७,९८४ १,७८८,४८७ बिकानेर
टोंक टोंक ७,१९४ १,२११,३४३ अजमेर
उदयपुर उदयपुर, राजस्थान १७,२७९ २,६३२,२१० उदयपुर
राजस्थान जयपुर ३४२,२३९ ५६,४७३,१२२ २८.३३%

References[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. Formed in २००८

ढाँचा:Rajasthan