प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Biplab Anand (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: प्रशासकहरू, अन्तरमोहडा सम्पादक, प्रबन्धकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १२:४९, २४ अप्रिल २०१९ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Biplab Anand को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator र सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator, सिसप र प्रशासक गर्यो (https://ne.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:प्रशासक_अधिकारको_लागि_निवेदन मा भएको मतदान अनुसार प्रदान गरिएको)
  • ०९:५५, १८ जनवरी २०१९ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Biplab Anand को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप र interface administrator गर्यो (https://ne.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:अन्य_प्रयोगकर्ता_अधिकारहरूको_लागि_निवेदन#Biplab_Anandको_लागि_अन्तरमोहडा_सम्पादक_अधिकारको_लागि_निवेदन मा भएको मतदान अनुसार)
  • १०:५९, १५ जुन २०१४ Ganesh Paudel कुरा गर्ने योगदान ले Biplab Anand को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर सिसप गर्यो (समुदायको भोट बमोजिम सिसप फ्ल्याग प्रदान गरियो)