प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Nirjal stha (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: आईपी रोक माफी, प्रबन्धकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १०:५८, १५ जुन २०१४ Ganesh Paudel कुरा गर्ने योगदान ले Nirjal stha को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र सिसप गर्यो (समुदायको भोट बमोजिम सिसप फ्ल्याग प्रदान गरियो)
  • १५:५५, १० मार्च २०१४ Ram Prasad Joshee कुरा गर्ने योगदान ले Nirjal stha को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (एक सक्रिय प्रयोगकर्ता भएकोले प्रयोगकर्ता अधिकार व्यवस्थापन गरियो)