विकिपिडिया:इतिहासमा आज/मापदण्डहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
प्रमुख सामाग्रीहरू


इतिहासमा आज औजारहरू

इतिहासमा आजमा कुनै पनि मितिमा विगतको इतिहासमा भएको घटना वा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको जन्मको बारेमा जानकारी राखिएको हुन्छ । इतिहासमा आजमा तीन वटा खण्डहरू छन् ।


१. चित्रः यसमा तलका २ र ३ मा रहेको जानकारीसँग सम्बन्धित चित्र राखिएको हुन्छ र यदि चित्र घटनासँग सम्बन्धित भए घटनामा चित्रको बारेमा ढल्केको अक्षरमा चित्र विवरण राख्ने गरिन्छ ।
२. जन्मः यसमा एक जना अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्म सालको बारेमा जानकारी हुन्छ ।
३. घटनाः यसमा विगत इतिहासमा भएको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय घटनाहरूलाई घटना घटेको सालको क्रम अनुसार मिलाएर राखिन्छ ।