सामग्रीमा जानुहोस्

एस आई तत्जन्य एकाइ

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

एसआई तत्जन्य एकाई संलग्न आधारभूत एकाइहरूमा भर परेका हुन्छन र दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत एसआइ एकाइहरू मिलेर बनेका नापका एकाई हुन् । यिनीहरु विमाहीन संख्या हुन सक्छन र एक वा बढी एकाइका गुणनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

एसआइ एकाइबाट उत्भव भएका तत्जन्य एकाई
नाम सङ्केत आधार Equivalents एस आइ मूल एकाइ
हर्ज Hz फ्रिक्वेन्सी 1/s s−1
रेडियन rad कोण m/m 1
steradian sr solid angle m2/m2 1
न्युटन N बल, तौल kg⋅m/s2 kg⋅m⋅s−2
पास्कल Pa चाप, stress N/m2 kg⋅m−1⋅s−2
जुल J उर्जा,कार्य, ताप N⋅m

C⋅V

W⋅s
kg⋅m2⋅s−2
वाट W सामर्थ्य, radiant flux J/s

V⋅A
kg⋅m2⋅s−3
कुलम्ब C विद्युत आवेश or quantity of electricity s⋅A

F⋅V
s⋅A
भोल्ट V भोल्टेज, पोटेन्सियल फरक, विद्युतवाहक बल W/A

J/C
kg⋅m2⋅s−3⋅A−1
farad F electrical capacitance C/V

s/Ω
kg−1⋅m−2⋅s4⋅A2
ओहम Ω बिद्युत प्रतिरोध 1/S

V/A
kg⋅m2⋅s−3⋅A−2
साइमन' S विद्युत चलाकता 1/Ω

A/V
kg−1⋅m−2⋅s3⋅A2
weber Wb magnetic flux J/A

T⋅m2
kg⋅m2⋅s−2⋅A−1
टेसला T चुम्बकीय क्षेत्र strength, magnetic flux density V⋅s/m2

Wb/m2

N/(A⋅m)
kg⋅s−2⋅A−1
henry H electrical inductance V⋅s/A

Ω⋅s

Wb/A
kg⋅m2⋅s−2⋅A−2
degree Celsius °C तापक्रम relative to 273.15 K K K
lumen lm luminous flux cd⋅sr cd
lux lx illuminance lm/m2 m−2⋅cd
becquerel Bq radioactivity (decays per unit time) 1/s s−1
gray Gy absorbed dose (of ionizing radiation) J/kg m2⋅s−2
sievert Sv equivalent dose (of ionizing radiation) J/kg m2⋅s−2
katal kat catalytic activity mol/s s−1⋅mol