सामग्रीमा जानुहोस्

ढाँचा:देवराज प्रयोगकर्ताबाकसहरू

यो प्रयोगकर्ता नेपाली विकिपिडियाका स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता हुन् ।
विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

ढाँचा:User विकिपिडिया/नयाँ परिवर्तन

यो प्रयोगकर्ता धूम्रपान गर्नुहुन्न ।
यो प्रयोगकर्ता शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्नुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ता पुरुष हुनुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ता मोबाइलमा भाइबर प्रयोग गर्नु हुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ताको फेसबुक प्रोफाइल छ ।
यो प्रयोगकर्ताको टुइटर प्रोफाइल छ ।
ओपेरायो प्रयोगकर्ता विकिपिडिया सम्पादनको लागि ओपेरा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यो प्रयोगकर्ताको गूगल+ प्रोफाइल छ ।
महिला सम्पादनथन यो प्रयोगकर्ता महिला सम्पादनथन २०१५ का सहभागी हुनुहुन्छ ।
यी प्रयोगकर्ता विकी विमिन एडिटाथन २०१६ का सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यो प्रयोगकर्ता विकिथन-४ का सहभागी हुनुहुन्छ।
यो प्रयोगकर्ता नेपाली विकिपिडियामा स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता हुन। (परिक्षण)


यी प्रयोगकर्ता विकिपीडियामा ११ वर्ष, २ महिना, र २० दिन देखी सम्पादन गर्दै आएका छन्।