पेरियोडिक तालिका (ठूलो संस्करण)

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

पुरानो पेरियोडिक[सम्पादन गर्ने]

* यो पेरियोडिक तालिकाका तत्त्वहरूलाई तिनिहरूको पारमानबिक भार् को आधारमा राखिएको छ।
* धातु,अधातु र अर्धातु लाई छुट्टआएर राखिएको छ।
* लान्थेनाइड र एकटिनाइडका लागि छुट्टै स्थान छैन ।


आधुनिक पेरियोडिक[सम्पादन गर्ने]

* यो पेरियोडिक तालिका का तत्त्वहरूलाई प्रमाणबीक संख्याको आधार् मा राखिएको छ।
* धातु,अधातु र अर्धधातु लाई नछुटयाएर राखिएको छ।
* लान्थेनाइड र एकटिनाइड का लागि छुट्टै स्थान छ।
 
    [ प्रबिन र खिम प्रकाश के.सी द्वारा लिखित  ]
समूह → १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
↓ पेरियोड

H


He
2
Li

Be


B

C

N

O

F
१०
Ne
११
Na
१२
Mg

१३
Al
१४
Si
१५
P
१६
S
१७
Cl
१८
Ar
१९
K
२०
Ca
२१
Sc
२२
Ti
२३
V
२४
Cr
२५
Mn
२ ६
Fe
२७
Co
२८
Ni
२९
Cu
३०
Zn
३१
Ga
३२
Ge
३३
As
३४
Se
३५
Br
३७
Kr
३७
Rb
३८
Sr
३९
Y
४०
Zr
४१
Nb
४२
Mo
४३
Tc
४४
Ru
४५
Rh
४६
Pd
४७
Ag
४८
Cd
४९
In
५०
Sn
५१
Sb
५२
Te
५३
I
५४
Xe
५५
Cs
५६
Ba
*
७२
Hf
७३
Ta
७४
W
७५
Re
७६
Os
७७
Ir
७८
Pt
७९
Au
८०
Hg
८१
Tl
८२
Pb
८३
Bi
८४
Po
८५
At
८६
Rn
८७
Fr
८८
Ra
**
१०४
Rf
१०५
Db
१०६
Sg
१०७
Bh
१०८
Hs
१०९
Mt
११०
Ds
१११
Rg
११२
Uub
११३
Uut
११४
Uuq
११५
Uup
११६
Uuh
११७
Uus
११८
Uuo

* ल्यान्थेनाइड ५७
La
५८
Ce
५९
Pr
६०
Nd
६१
Pm
६२
Sm
६३
Eu
६४
Gd
६५
Tb
६६
Dy
६७
Ho
६८
Er
६९
Tm
७०
Yb
७१
Lu
** ऐक्टिनाइड ८९
Ac
९०
Th
९१
Pa
९२
U
९३
Np
९४
Pu
९५
Am
९६
Cm
९7
Bk
९८
Cf
९९
Es
१००
Fm
१०१
Md
१०२
No
१०३
Lr

पेरियोडिक तालिकाको यस प्रचलित व्यवस्थामा ल्यान्थेनाइड र ऐक्टिनाइड अन्य धातुहरू भन्दा अलग राखिएको छ। विस्तृत र अति-विस्तृत पेरियोडिक तालिकामा d-ब्लक र f-ब्लक धातुहरूलाई पनि एक साथ राखिएको हुन्छ।

पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूका श्रेणीहरू

धातु उपधातुहरू अधातु
क्षारीय धातुहरू अल्कालाइन अर्थ धातुहरू इन्नर ट्रान्जिसनल धातुहरू सन्धिगत तत्व अन्य धातु अन्य अधातु ह्यालोजन्स आदर्श ग्याँस
ल्यान्थेनाइड्स ऐक्टिनाइड्स
परमाणु क्रमंङ्क रङ्ग स्तरीय ताप तथा चापमा अवस्थालाई दर्शाउछन् (0 °C and 1 atm)
ठोस तरल ग्याँस
किनाराले प्राकृतिक उपस्थिति दर्शाउछन्
आदिम तत्वहरू प्राकृतिक रूपमा रेडियो एक्टिभ कृत्रिम अनान्वेषण हुन बाँकी