विकिपिडिया:उत्कृष्ट लेखहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
मुख्यआवेदनहरूमापदण्डवार्तालापसूचीसमन्वय समिति

विकिपिडियामा उत्कृष्ट लेखहरू

उत्कृष्ट लेखहरू उत्कृष्ट स्तरका हो भन्ने बुझिन्छ, तर यी लेखहरू अझै प्रमुख लेखहरूका लागि छनौट भइसकेको छैन । कुनै पनि लेख उत्कृष्ट लेखको रूपमा छनौट हुनको लागी स्तरिय हुन जरूरी छ जसको लागि केही मापदण्डहरू तय गरिएका छन् । उत्कृष्ट लेखहरू उल्लेखित मापदण्ड पुरा गरेर सफलतापूर्वक उत्कृष्ट लेख आवेदनहरूको प्रक्रियाबाट पारित गरिएको हुन्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, यी लेखहरू राम्ररी लेखिएको हुन्छ जुन तथ्यात्मक र प्रमानिक जानकारीयुक्त हुन्छ साथै लेखहरू तटस्थ दृष्टिकोण, स्थिर र उपयुक्त स्थानमा कपिराइट लाइसेन्स सहित प्रासङ्गिक चित्रहरूद्वारा सचित्रित गरिएको हुन्छ ।

वर्तमानमा, यस विकिपिडियामा ३३,०४९ लेखहरू रहेका छन् जसमध्ये लेखहरू उत्कृष्ट लेखहरूको लागि छनौट भइसकेको छ । नेपाली विकिपिडियामा हालसम्म चयन भएका उत्कृष्ट लेखहरूको सूची तल राखिएको छ । लेखहरू एउटा श्रेणी भित्र समावेस गरिने हुँदा जुन उत्कृष्ट लेख प्रमुख लेखको रूपमा बढुवा हुन्छ त्यसलाई उत्कृष्ट लेखहरूको सूचीबाट हटाइन्छ । लेखको दायाँ भागको माथिल्लो कुनामा एउटा वृत भित्र सानो जोडको चिन्ह (This symbol designates good articles on Wikipedia.)ले सो लेख उत्कृष्ट लेख हो भन्ने जनाउँदछ ।

उत्कृष्ट लेखको दर्जा दिने प्रक्रिया ज्यादै सरल रहेको छ । यदि तपाईं विकिपिडियामा कुनै लेख निर्माण गर्नुहुन्छ वा सम्पादन गर्नुहुन्छ जुन उत्कृष्ट लेख मापदण्ड अनुसारको छ भने तपाईं त्यस लेखलाई उत्कृष्ट लेख आवेदनहरूको पृष्ठमा गएर नामाङ्कित गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ सो लेखलाई बिना कुनै मतभेद र भेदभाव गरेर समीक्षा गरिनेछ । यदि लेखलाई चयन गरिन्छ भने त्यसलाई उत्कृष्ट लेखहरूको सूचीमा जोडिनेछ । यसै प्रकार कसैले कुनै पनि उत्कृष्ट लेखको दर्जालाई हटाउनका लागि गुहार गर्न सक्छ । यदि तपाईंको नामाङ्कन सफल भएन भने त्यसको कारण र सल्लाह सो लेखको वार्ता पृष्ठमा राखिनेछ ।

[ हे  · ]

उत्कृष्ट लेखहरूको सूची तल दिइएको छ कृपया तल हेर्नुहोस ।

उत्कृष्ट लेखहरूको सूची

उत्कृष्ट लेखहरूको सूची

मन्दिर  • पर्व तथा दिवस  • स्थान  • व्यक्तित्व  • विधा तथा भाषा  • सङ्घ तथा संस्था  • पर्यटन  • इतिहास  • समसामयिक

मन्दिर

पर्व तथा दिवस

स्थान


व्यक्तित्व


विधा तथा भाषा


सङ्घ तथा संस्था


पर्यटन


इतिहास


समसामयिक