संरक्षित पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

यो पृष्ठ ती सबै पृष्ठहरूको सूची दिन्छ जुन अब सुरक्षित छन्। ती सबै शीर्षकहरूको सूची जान्नका लागि जुन बनाउनबाट सुरक्षित गरिएका छन्, हेर्नुहोस सुरक्षित गरिएका शिर्षकहरू

संरक्षित पृष्ठहरू
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
समय चिन्ह पृष्ठ सकिनेछ प्रयोगकर्ता सुरक्षित गरिदै सुरक्षा प्यारामेटर कारण
अज्ञात विकिपिडिया:इनपुट प्रणाली२,०५२ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:छानिएको लेख५७ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:खोज्नुहोस्१६५ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:उपकरण३८९ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:परिवाहक१३,०९० बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:स्वागतम६,५०९ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Pp-template१७८ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Sitesupportpage२३ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Gnunote११९ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात प्रयोगकर्ता:Mercy६,६४२ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Stub१,०१४ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:!२०५ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:इन्फोबक्स देश४४ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:शीर्षक२,२१५ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात विलियम शेक्सपियर४,१७७ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात प्रयोगकर्ता:RajeshPandey१३,८५३ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:शिर्षक४१ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:शीर्षक३१,४१५ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात प्रयोगकर्ता:RajeshPandey/Nepali Wikipedia Translator/Rules७४,६५१ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Seealso६४ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Tnavbar२,४२० बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Navbox९४ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:*६७ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित, लाममा राख्ने
अज्ञात विकिपिडिया:गोपनीयता नीति२,६६३ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:FULLROOTPAGENAME४२० बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात गाउ आम्बोट् वार्ड ६४५ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित, लाममा राख्ने
अज्ञात ढाँचा:वार्तालाप शीर्षक४,४८८ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात प्रयोगकर्ता:Bhawani Gautam Rhk६२ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:विकि जानकारी६,५७१ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित, लाममा राख्ने
अज्ञात ढाँचा:सन्दर्भ३०२ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात प्रयोगकर्ता:BhawaniBot८०१ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:NWT Download Link११८ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात विकिपिडिया:स्वशिक्षा४,०६१ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात विकिपिडिया:वर्ण विन्यास र हिज्जे११,७५७ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित, लाममा राख्ने
अज्ञात विकिपिडिया:AutoWikiBrowser/CheckPageBackup२,९८१ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात सिक्किम७४,५९३ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात भारतीय संविधान६,५२४ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात लोक सभा९,८६७ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात राज्‍य सभा४,४९३ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात राज्‍यसभा४२ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात लोकसभा३३ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात विकिपिडिया:नेपालीमा कसरी टाइप गर्ने९,४७९ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता पूर्णरुपमा सुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:विकिपिडिया भाषा१७,०७२ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात विकिपिडिया:प्रबन्धक अधिकारको लागि निवेदन/अभिलेख १६५,८७० बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात पृथ्वी१०,४२० बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:Infobox Indian Jurisdictions२४,०६८ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात ढाँचा:भारतको प्रान्त७,५३६ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात नयाँ दिल्ली१९,०३६ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात विकिपिडिया:सामाजिक पोर्टल१६०,५६४ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
अज्ञात पाँचथर जिल्ला१३,६४८ बाइटहरू अनिश्चित काल अज्ञात प्रयोगकर्ता अल्पसुरक्षित
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:ProtectedPages" बाट निकालिएको