हरियो

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
हरियोHow to read this color infobox
Color icon green.svg
Spectral coordinates
तरङ्गलम्बाई४९५–५७० nm
आवृति~५७५–५२५ THz
Common connotations
प्रकृति, आशा, रोग, र ईर्ष्या
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00FF00
sRGBB  (rgb)(०, २५५, ०)
स्रोतhttp://www.ncscolour.com/
B: Normalized to [0–255] (byte)

हरियो रंग प्रकृतिक रंग हो। यो बिरुवाको पत्ता, घाँस आधीको रंग हो।[१][२] यो रंगले सुरक्षित र अनुमति प्राप्त भएको पनि जनाउछ। जस्तै ग्रीन कार्डले अमेरिकाको नागरिक भएको जनाउछ।


अन्य प्रसिद्ध हरियो रंगको प्रकार[सम्पादन गर्ने]

सैनिक हरियो[सम्पादन गर्ने]

सैनिक हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4B5320
sRGBB  (rgb)(75, 83, 32)
HSV       (h, s, v)(46°, 106%, 54%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ऐस्पैरागस[सम्पादन गर्ने]

ऐस्पैरागसHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#7BA05B
sRGBB  (rgb)(123, 160, 91)
CMYKH   (c, m, y, k)(23, 0, 43, 37)
HSV       (h, s, v)(92°, 43%, 63%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

उज्ज्वल हरियो[सम्पादन गर्ने]

उज्ज्वल हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#66FF00
sRGBB  (rgb)(102, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(60, 0, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(96°, 100%, 100%)
स्रोतHexcode Color Chart
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

छलाबर्ण हरियो[सम्पादन गर्ने]

छलाबर्ण हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#78866B
sRGBB  (rgb)(120, 134, 107)
CMYKH   (c, m, y, k)(55, 35, 62, 10)
HSV       (h, s, v)(91°, 20%, 53%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सरपत[सम्पादन गर्ने]

सरपतHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#ACE1AF
sRGBB  (rgb)(172, 225, 175)
CMYKH   (c, m, y, k)(21, 0, 19, 12)
HSV       (h, s, v)(123°, 24%, 88%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

गहिरो जंगल हरियो[सम्पादन गर्ने]

गहिरो जंगल हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#1A2421
sRGBB  (rgb)(26, 36, 33)
CMYKH   (c, m, y, k)(20, 0, 30, 50)
HSV       (h, s, v)(120°, 10%, 10%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

गम्भीर जंगल हरियो[सम्पादन गर्ने]

गम्भीर जंगल हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#004B49
sRGBB  (rgb)(0, 75, 73)
CMYKH   (c, m, y, k)(40, 0, 50, 10)
HSV       (h, s, v)(120°, 40%, 40%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

पन्ना हरा[सम्पादन गर्ने]

पन्नाHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#50C878
sRGBB  (rgb)(80, 200, 120)
CMYKH   (c, m, y, k)(60, 0, 40, 22)
HSV       (h, s, v)(140°, 60%, 78%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
पन्ना

फेल्ड्ग्राउ[सम्पादन गर्ने]

फेल्ड्ग्राउHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4D5D53
sRGBB  (rgb)(77, 93, 83)
CMYKH   (c, m, y, k)(68, 48, 62, 30)
HSV       (h, s, v)(142°, 17%, 36%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

फर्न हरियो[सम्पादन गर्ने]

फर्न हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4F7942
sRGBB  (rgb)(79, 121, 66)
CMYKH   (c, m, y, k)(71, 32, 90, 18)
HSV       (h, s, v)(106°, 45%, 47%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

वन हरियो[सम्पादन गर्ने]

This article refers to a color. For the English football team of the same name, see Forest Green Rovers F.C.

वन हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#228b22
sRGBB  (rgb)(34, 139, 34)
CMYKH   (c, m, y, k)(83, 21, 100, 8)
HSV       (h, s, v)(120°, 76%, 55%)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

शतावरी सलेटी[सम्पादन गर्ने]

शतावरी सलेटीHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#465945
sRGBB  (rgb)(70, 89, 69)
CMYKH   (c, m, y, k)(21, 0, 22, 65)
HSV       (h, s, v)(117°, 22%, 35%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

धानी[सम्पादन गर्ने]

धानीHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#ADFF2F
sRGBB  (rgb)(173, 255, 47)
CMYKH   (c, m, y, k)(32, 0, 82, 0)
HSV       (h, s, v)(84°, 82%, 100%)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

हार्लेक्वीन[सम्पादन गर्ने]

हार्लेक्वीनHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#3FFF00
sRGBB  (rgb)(63, 255, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(32, 0, 82, 0)
HSV       (h, s, v)(105°, 100%, 100%)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
Traditional harlequin pattern in the costume of Harlequin

हार्लेक्वीन एक विशेषण पनि हो, जसलाई कुनै वस्तुको बारेमा बताउन प्रयोग गरिन्छ, जुन कुनै खास सैलिमा रंगिन हुन्छ, प्राय हरियो आकृतिको शैली।[४]

शिकारी हरियो[सम्पादन गर्ने]

शिकारी हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#355E3B
sRGBB  (rgb)(53, 94, 59)
CMYKH   (c, m, y, k)(75, 0, 75, 25)
HSV       (h, s, v)(120°, 45%, 45%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

भारत हरियो[सम्पादन गर्ने]

भारत हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#138808
sRGBB  (rgb)(19, 136, 8)
CMYKH   (c, m, y, k)(100, 0, 70, 30)
HSV       (h, s, v)(115°, 94%, 53%)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

इस्लामी हरियो[सम्पादन गर्ने]

इस्लामी हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#009900
sRGBB  (rgb)(00, 153, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(100, 0, 100, 25)
HSV       (h, s, v)(120°, 100%, 60%)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

हरिताश्म[सम्पादन गर्ने]

हरिताश्मHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00A86B
sRGBB  (rgb)(0, 168, 107)
HSV       (h, s, v)(120°, 100%, 80%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

जंगल हरियो[सम्पादन गर्ने]

जंगल हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#29AB87
sRGBB  (rgb)(41, 171, 135)
CMYKH   (c, m, y, k)(50, 0, 50, 2)
HSV       (h, s, v)(120°, 80%, 70%)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

केली हरियो [सम्पादन गर्ने]

केली हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#4CBB17
sRGBB  (rgb)(76, 187, 23)
HSV       (h, s, v)(120°, 48%, 48%)
स्रोतColour Lovers
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम जंगल हरियो[सम्पादन गर्ने]

मध्यम जंगल हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#1C352D
sRGBB  (rgb)(28, 53, 45)
CMYKH   (c, m, y, k)(30, 0, 40, 30)
HSV       (h, s, v)(120°, 20%, 20%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

[५]

काई हरियो[सम्पादन गर्ने]

काई हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#addfad
sRGBB  (rgb)(173, 223, 173)
CMYKH   (c, m, y, k)(20, 0, 22, 13)
HSV       (h, s, v)(135°, 22%, 87%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

मेहन्दी हरियो[सम्पादन गर्ने]

मेहन्दी हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#21421E
sRGBB  (rgb)(33, 66, 30)
CMYKH   (c, m, y, k)(50.0, 0, 54.5, 74.1)
HSV       (h, s, v)(87.1°, 74.1%, 88.2%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

जेतून[सम्पादन गर्ने]

जेतूनHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#808000
sRGBB  (rgb)(128, 128, 0)
HSV       (h, s, v)(60°, 100%, 50%)
स्रोतdecember.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

नीरस जेतूनी[सम्पादन गर्ने]

नीरस जेतूनीHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#6B8E23
sRGBB  (rgb)(107, 142, 35)
CMYKH   (c, m, y, k)(25, 0, 75, 44)
HSV       (h, s, v)(80°, 75%, 56%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
नीरस जेतूनी (शेड 2)How to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#628318
sRGBB  (rgb)(98, 131, 24)
CMYKH   (c, m, y, k)(65, 30, 100, 13)
HSV       (h, s, v)(79°, 82%, 51%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

नस्पाती (रंग)[सम्पादन गर्ने]

नस्पाती (रंग)How to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#D1E231
sRGBB  (rgb)(209, 226, 49)
CMYKH   (c, m, y, k)(7, 0, 78, 11)
HSV       (h, s, v)(65°, 78%, 88%)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)
Pear fruits

फारसी हरियो[सम्पादन गर्ने]

फारसी हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00A693
sRGBB  (rgb)(0, 166, 147)
CMYKH   (c, m, y, k)(80, 0, 22, 0)
HSV       (h, s, v)(135°, 75%, 60%)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

पिग्मेन्ट हरियो[सम्पादन गर्ने]

पिग्मेंट ग्रीनHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#00A550
sRGBB  (rgb)(00, 165, 80)
CMYKH   (c, m, y, k)(100, 0, 100, 0)
HSV       (h, s, v)(149°, 100%, 65%)
स्रोतCMYK
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

चीड़ हरियो[सम्पादन गर्ने]

चीड़ हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#01796F
sRGBB  (rgb)(1, 121, 111)
CMYKH   (c, m, y, k)(99, 0, 8, 53)
HSV       (h, s, v)(175°, 99%, 47%)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सेप हरियो[सम्पादन गर्ने]

सेप हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#507D2A
sRGBB  (rgb)(80, 125, 42)
HSV       (h, s, v)(93°, 66%, 49%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

समुद्री हरियो[सम्पादन गर्ने]

समुद्री हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#2E8B57
sRGBB  (rgb)(46, 139, 87)
CMYKH   (c, m, y, k)(81, 21, 83, 7)
HSV       (h, s, v)(146°, 67%, 55%)
स्रोतHTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

तिपतिया हरियो[सम्पादन गर्ने]

तिपतिया हरियोHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#478430
sRGBB  (rgb)(71, 132, 48)
CMYKH   (c, m, y, k)(46, 0, 67, 48)
HSV       (h, s, v)(104°, 64%, 52%)
स्रोतThe Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

चिया हरियो[सम्पादन गर्ने]

चिया हराHow to read this color infobox
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#d0f0c0
sRGBB  (rgb)(208, 240, 192)
CMYKH   (c, m, y, k)(20, 0, 30, 0)
HSV       (h, s, v)(100°, 19%, 94%)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. "...in nature chiefly conspicuous as the colour of growing herbage and leaves..." (Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1989.)
  2. Webster's New World Dictionary of the American Language World Publishing Company, 1964
  3. ३.० ३.१ W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords
  4. Paterson, Ian (२००३), A Dictionary of Colour (1st paperback संस्करण), London: Thorogood (प्रकाशित मिति २००४), पृ: १९८, आइएसबिएन 1854183753, ओसिएलसी 60411025 
  5. The source of this color is the following website, the ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955) (a site for stamp collectors to identify the colors of their stamps)--Color Sample of [Medium] Jungle Green (color sample #147): [१]

बाह्य कडीहरू[सम्पादन गर्ने]

हरियोको बारेमा विकिपिडियाका भातृ योजनाहरूमा खोज्नुहोस्:

परिभाषा विकिस्नरीबाट
पाठ्यपुस्तक विकिपुस्तकबाट
उद्धरण विकिकथनबाट
स्रोत पदहरू विकिस्रोतबाट
चित्र तथा मिडिया कमन्सबाट
समाचार विकिसमाचारबाट
सिक्ने स्रोतहरू विकिभर्सिटीबाट
  • Green All Overलइफ मेगेजिनको सईड शो।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]