हरियो

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
हरियो
 
Color icon green.svg
वर्णक्रमीय निर्देशाङ्क
तरङ्ग लम्बाइ४९५–५७० nm
आवृत्ति~५७५–५२५ टेराहर्ज
Common connotations
प्रकृति, आशा, रोग, र ईर्ष्या
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00FF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 255, 0)
रसंच (, सं, )(120°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(88, 136, 128°)
स्रोतhttp://www.ncscolour.com/
B: Normalized to [0–255] (byte)

हरियो रङ प्रकृतिक रङ हो। यो बिरुवाको पत्ता, घाँस आधीको रङ हो।[१][२] यो रङले सुरक्षित र अनुमति प्राप्त भएको पनि जनाउछ। जस्तै ग्रीन कार्डले अमेरिकाको नागरिक भएको जनाउछ।


अन्य प्रसिद्ध हरियो रङको प्रकार[सम्पादन गर्नुहोस्]

सैनिक हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

सैनिक हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4B5320
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(75, 83, 32)
रसंच (, सं, )(69°, 61%, 33%)
CIELChuv (L, C, h)(34, 30, 95°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ऐस्पैरागस[सम्पादन गर्नुहोस्]

ऐस्पैरागस
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#7BA05B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(123, 160, 91)
रसंच (, सं, )(92°, 43%, 63%)
CIELChuv (L, C, h)(62, 48, 113°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

उज्ज्वल हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

उज्ज्वल हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#66FF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(102, 255, 0)
रसंच (, सं, )(96°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(89, 127, 123°)
स्रोतHexcode Color Chart
B: Normalized to [0–255] (byte)

छलाबर्ण हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

छलाबर्ण हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#78866B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(120, 134, 107)
रसंच (, सं, )(91°, 20%, 53%)
CIELChuv (L, C, h)(54, 20, 110°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

सरपत[सम्पादन गर्नुहोस्]

सरपत
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ACE1AF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(172, 225, 175)
रसंच (, सं, )(123°, 24%, 88%)
CIELChuv (L, C, h)(85, 42, 129°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

गहिरो जंगल हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

गहिरो जंगल हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1A2421
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(26, 36, 33)
रसंच (, सं, )(162°, 28%, 14%)
CIELChuv (L, C, h)(13, 4, 166°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

गम्भीर जंगल हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

गम्भीर जंगल हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#004B49
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 75, 73)
रसंच (, सं, )(178°, 100%, 29%)
CIELChuv (L, C, h)(28, 22, 188°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

पन्ना हरा[सम्पादन गर्नुहोस्]

पन्ना
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#50C878
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(80, 200, 120)
रसंच (, सं, )(140°, 60%, 78%)
CIELChuv (L, C, h)(72, 71, 137°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
पन्ना

फेल्ड्ग्राउ[सम्पादन गर्नुहोस्]

फेल्ड्ग्राउ
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4D5D53
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(77, 93, 83)
रसंच (, सं, )(142°, 17%, 36%)
CIELChuv (L, C, h)(38, 10, 144°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

फर्न हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

फर्न हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4F7942
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(79, 121, 66)
रसंच (, सं, )(106°, 45%, 47%)
CIELChuv (L, C, h)(47, 40, 121°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

वन हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

This article refers to a color. For the English football team of the same name, see Forest Green Rovers F.C.

वन हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#228b22
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(34, 139, 34)
रसंच (, सं, )(120°, 76%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(51, 70, 128°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

शतावरी सलेटी[सम्पादन गर्नुहोस्]

शतावरी सलेटी
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#465945
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(70, 89, 69)
रसंच (, सं, )(117°, 22%, 35%)
CIELChuv (L, C, h)(36, 16, 126°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

धानी[सम्पादन गर्नुहोस्]

धानी
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ADFF2F
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 255, 47)
रसंच (, सं, )(84°, 82%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(92, 111, 112°)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)

हार्लेक्वीन[सम्पादन गर्नुहोस्]

हार्लेक्वीन
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#3FFF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(63, 255, 0)
रसंच (, सं, )(105°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(88, 133, 126°)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)
Traditional harlequin pattern in the costume of Harlequin

हार्लेक्वीन एक विशेषण पनि हो, जसलाई कुनै वस्तुको बारेमा बताउन प्रयोग गरिन्छ, जुन कुनै खास सैलिमा रङ्गिन हुन्छ, प्राय हरियो आकृतिको शैली।[४]

शिकारी हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

शिकारी हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#355E3B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(53, 94, 59)
रसंच (, सं, )(129°, 44%, 37%)
CIELChuv (L, C, h)(36, 28, 132°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

भारत हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

भारत हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#138808
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(19, 136, 8)
रसंच (, सं, )(115°, 94%, 53%)
CIELChuv (L, C, h)(49, 74, 127°)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)

इस्लामी हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

इस्लामी हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#009900
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 153, 0)
रसंच (, सं, )(120°, 100%, 60%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 85, 128°)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)

हरिताश्म[सम्पादन गर्नुहोस्]

हरिताश्म
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A86B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 168, 107)
रसंच (, सं, )(158°, 100%, 66%)
CIELChuv (L, C, h)(61, 64, 145°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

जंगल हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

जंगल हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#29AB87
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(41, 171, 135)
रसंच (, सं, )(163°, 76%, 67%)
CIELChuv (L, C, h)(63, 52, 159°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

केली हरियो [सम्पादन गर्नुहोस्]

केली हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4CBB17
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(76, 187, 23)
रसंच (, सं, )(101°, 88%, 73%)
CIELChuv (L, C, h)(67, 94, 123°)
स्रोतColour Lovers
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम जंगल हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

मध्यम जंगल हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1C352D
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(28, 53, 45)
रसंच (, सं, )(161°, 47%, 21%)
CIELChuv (L, C, h)(20, 10, 161°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

[५]

काई हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

काई हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#addfad
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 223, 173)
रसंच (, सं, )(120°, 22%, 87%)
CIELChuv (L, C, h)(84, 41, 128°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

मेहन्दी हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

मेहन्दी हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#21421E
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(33, 66, 30)
रसंच (, सं, )(115°, 55%, 26%)
CIELChuv (L, C, h)(25, 24, 126°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

जेतून[सम्पादन गर्नुहोस्]

जेतून
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#808000
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(128, 128, 0)
रसंच (, सं, )(60°, 100%, 50%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 57, 86°)
स्रोतdecember.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

नीरस जेतूनी[सम्पादन गर्नुहोस्]

नीरस जेतूनी
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#6B8E23
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(107, 142, 35)
रसंच (, सं, )(80°, 75%, 56%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 60, 107°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
नीरस जेतूनी (शेड 2)
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#628318
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(98, 131, 24)
रसंच (, सं, )(79°, 82%, 51%)
CIELChuv (L, C, h)(51, 57, 107°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

नस्पाती (रङ)[सम्पादन गर्नुहोस्]

नस्पाती (रङ)
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#D1E231
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(209, 226, 49)
रसंच (, सं, )(66°, 78%, 89%)
CIELChuv (L, C, h)(86, 91, 93°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
Pear fruits

फारसी हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

फारसी हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A693
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 166, 147)
रसंच (, सं, )(173°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(61, 50, 174°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

पिग्मेन्ट हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

पिग्मेंट ग्रीन
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A550
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 165, 80)
रसंच (, सं, )(149°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(59, 74, 137°)
स्रोतCMYK
B: Normalized to [0–255] (byte)

चीड़ हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

चीड़ हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#01796F
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(1, 121, 111)
रसंच (, सं, )(175°, 99%, 47%)
CIELChuv (L, C, h)(45, 36, 179°)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)

सेप हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

सेप हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#507D2A
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(80, 125, 42)
रसंच (, सं, )(93°, 66%, 49%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 52, 115°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

समुद्री हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

समुद्री हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#2E8B57
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(46, 139, 87)
रसंच (, सं, )(146°, 67%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 50, 141°)
स्रोतHTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)

तिपतिया हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

तिपतिया हरियो
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#478430
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(71, 132, 48)
रसंच (, सं, )(104°, 64%, 52%)
CIELChuv (L, C, h)(50, 56, 121°)
स्रोतThe Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)

चिया हरियो[सम्पादन गर्नुहोस्]

चिया हरा
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#d0f0c0
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(208, 240, 192)
रसंच (, सं, )(100°, 20%, 94%)
CIELChuv (L, C, h)(91, 36, 116°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. "...in nature chiefly conspicuous as the colour of growing herbage and leaves..." (Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1989.)
  2. Webster's New World Dictionary of the American Language World Publishing Company, 1964
  3. ३.० ३.१ W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords
  4. Paterson, Ian (२००३), A Dictionary of Colour (1st paperback संस्करण), London: Thorogood (प्रकाशित मिति २००४), पृ: १९८, आइएसबिएन 1854183753, ओसिएलसी 60411025 
  5. The source of this color is the following website, the ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955) (a site for stamp collectors to identify the colors of their stamps)--Color Sample of [Medium] Jungle Green (color sample #147): [१]

बाह्य कडीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  • Green All Overलइफ मेगेजिनको सईड शो।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्नुहोस्]