अमेरिकाका राष्ट्रपतिह‍रूको सूची

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

राष्ट्रपतिहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

      निर्दलीय       फेडरेलिस्ट       डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन पार्टी       डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन पार्टी       हुइग       रिपब्लिकन

# राष्ट्रपतिको नाम आधिकारिक तस्वीर कार्यकाल सुरु कार्यकाल अन्त्य राजनैतिक दल उप-राष्ट्रपति म्याद
जर्ज वासिङ्टन Gilbert Stuart, George Washington (Lansdowne portrait, 1796).jpg अप्रिल ३०, १७८९ मार्च ४, १७९७ निर्दलीय जोन एडम्स
जोन एडम्स Adamstrumbull.jpg मार्च ४, १७९७ मार्च ४, १८०१ फेडरेलिस्ट
निर्दलीय
थोमस जेफरसन
थोमस जेफर्सन Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800.jpg मार्च ४, १८०१ मार्च ४, १८०९ डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन एरन ब्युर
जर्ज क्लिन्टन
जेम्स म्याडिसन Jm4.gif मार्च ४, १८०९ मार्च ४, १८१७ डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन जर्ज क्लिन्टन[१]
शुन्य
एलब्रिज ग्यारी[१]
शुन्य
जेम्स मनरो James Monroe White House portrait 1819.gif मार्च ४, १८१७ मार्च ४, १८२५ डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन डेनियल डि थम्किन्स
जोन क्विन्सी एडम्स John Quincy Adams by GPA Healy, 1858.jpg मार्च ४, १८२५ मार्च ४, १८२९ डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन जोन सि क्यालोन १०
एन्ड्रु ज्याक्सन Andrew Jackson.jpg मार्च ४, १८२९ मार्च ४, १८३७ डेमोक्रेटिक जोन सि क्यालोन[२]
शुन्य
११
मार्टिन भ्यान ब्युरोन १२
मार्टिन भ्यान ब्युरोन Martin Van Buren by George PA Healy, 1858.gif मार्च ४ १८३७ मार्च ४ १८४१ डेमोक्रेटिक रिचार्ड मेन्टर जोनसन १३
विलियम हेनरी ह्यारिसन William Henry Harrison by James Reid Lambdin, 1835.jpg मार्च ४, १८४१ अप्रिल ४, १८४१[१] हुइग जोन टेलर १४
१० जोन टेलर WHOportTyler.jpg अप्रिल ४, १८४१ मार्च ४, १८४५ हुइग
निर्दलीय[३]
शुन्य
११ जेम्स नक्स पोक James Knox Polk by GPA Healy, 1858.jpg मार्च ४, १८४५ मार्च ४, १८४९ डेमोक्रेटिक जर्ज एम डालस १५
१२ ज्याकरी टेलर Zachary Taylor by Joseph Henry Bush, c1848.jpg मार्च ४, १८४९ जुलाई ९, १८५०[१] हुइग मिलर्ड फिलमोर १६
१३ मिलर्ड फिलमोर Millard Fillmore White House portrait.png जुलाई ९, १८५० मार्च ४, १८५३ हुइग शुन्य
१४ फ्र्याङ्लिन पियेर्स Franklin Pierce by GPA Healy, 1858.jpg मार्च ४, १८५३ मार्च ४, १८५७ डेमोक्रेटिक विलियम आर किङ[१]
शुन्य
१७
१५ जेम्स ब्युकानान Jb15.gif मार्च ४, १८५७ मार्च ४, १८६१ डेमोक्रेटिक जोन सि ब्रेकिनरिज १८
१६ अब्राहम लिङ्कन Abraham Lincoln by George Peter Alexander Healy.jpg मार्च ४, १८६१ अप्रिल १५, १८६५[४] रिपब्लिकन
नेसनल युनियन[५]
ह्यानिबल ह्यामलिन १९
एन्ड्रु जोनसन २०
१७ एन्ड्रु जोनसोन Andrew Johnson portrait.jpg अप्रिल १५, १८६५ मार्च ४, १८६९ डेमोक्रेटिक
नेसनल युनियन[५]
शुन्य
१८ विलिसिस एस ग्रान्ट Ulysses S. Grant.jpg मार्च ४, १८६९ मार्च ४, १८७७ रिपब्लिकन शुइलर कोलफ्र्याङ्क्स २१
हनरी विलिसन[१]
शुन्य
२२
१९ रदर्फोर्ड बि हेज Daniel Huntington - Rutherford Birchard Hayes - Google Art Project.jpg मार्च ४ १८७७ मार्च ४ १८८१ रिपब्लिकन विलियम ए ह्विलर २३
२० जेम्स गारफिल्ड James Garfield portrait.jpg मार्च ४, १८८१ सेप्टेम्बर १९, १८८१[४] रिपब्लिकन चेस्टर ए आर्थर २४
२१ चेस्टर ए आर्थर Chester A Arthur by Daniel Huntington.jpeg सेप्टेम्बर १९, १८८१ मार्च ४, १८८५ रिपब्लिकन शुन्य
२२ गोभर क्लेभल्यान्ड Grover Cleveland portrait2.jpg मार्च ४, १८८५ मार्च ४, १८८९ डेमोक्रेटिक थोमस ए हेन्ड्रिक्स[१]
शुन्य
२५
२३ बेन्जमिन ह्यारिसन Bharrison.png मार्च ४, १८८९ मार्च ४, १८९३ रिपब्लिकन लेडी पि मर्टन २६
२४ गोभर क्लेभल्यान्ड
(दोस्रोपटक)
Grover Cleveland, painting by Anders Zorn.jpg मार्च ४, १८९३ मार्च ४, १८९७ डेमोक्रेटिक एडलाई इ स्टोभेन्सन २७
२५ विलियम म्याकिन्ली Official White House portrait of William McKinley.jpg मार्च ४, १८९७ सेप्टेम्बर १४, १९०१[४] रिपब्लिकन ग्यारेथ होवर्ट[१]
शुन्य
२८
थिओडोर रुजभेल्ट २९
२६ थिओडोर रुजभेल्ट TRSargent.jpg सेप्टेम्बर १४, १९०१ मार्च ४ १९०९ रिपब्लिकन शुन्य
चार्ल्स डब्ल्यु फेयरब्याङ्कस ३०
२७ विलियम्स हवार्ड ट्याफ्ट Anders Zorn - Portrait of William Howard Taft (1911).jpg मार्च ४ १९०९ मार्च ४ १९१३ रिपब्लिकन जेम्स एस सार्मन[१]
शुन्य
३१
२८ उड्रो विल्सन Ww28.jpg मार्च ४ १९१३ मार्च ४ १९२१ डेमोक्रेटिक थोमस आर मार्सल ३२
३३
२९ वारेन जि. हर्डिङ Wh29.gif मार्च ४ १९२१ अगस्ट २ १९२३[१] रिपब्लिकन क्यालभिन कुलिज ३४
३० क्यालभिन कुलिज CoolidgeWHPortrait.jpg अगस्ट २, १९२३ मार्च ४, १९२९ रिपब्लिकन शुन्य
चार्ल्स जि डयेस ३५
३१ हर्वर्ट हुभर Herbert Clark Hoover by Greene, 1956.jpg मार्च ४, १९२९ मार्च ४, १९३३ रिपब्लिकन चार्ल्स कार्टिस ३६
३२ फ्र्याङ्लिन डि रुजभेल्ट मार्च ४, १९३३ अप्रिल १२, १९४५[१] डेमोक्रेटिक जोन न्यान्स गार्नर ३७
३८
हेनरी ए. वालेस ३९
ह्यारी एस ट्रुम्यान ४०
३३ ह्यारी एस ट्रुम्यान HarryTruman.jpg अप्रिल १२, १९४५ जनवरी २०, १९५३ डेमोक्रेटिक शुन्य
एलबेन बार्किल ४१
३४ ड्वीट डेभिड आइजेनहावर Dwight D. Eisenhower, official Presidential portrait.jpg जनवरी २०, १९५३ जनवरी २०, १९६१ रिपब्लिकन रिचार्ड निक्सन ४२
४३
३५ जोन एफ केनेडी John F Kennedy Official Portrait.jpg जनवरी २०, १९६१ नोभेम्बर २२, १९६३[४] डेमोक्रेटिक लिन्डन बि. जनसन ४४
३६ लिन्डन बि. जोनसन Lyndon B. Johnson.jpg नोभेम्बर २२, १९६३ जनवरी २०, १९६९ डेमोक्रेटिक शुन्य
हुवर्ट हास्फरे ४५
३७ रिचार्ड निक्सन Richard Nixon - Presidential portrait.jpg जनवरी २०, १९६९ अगस्ट ९, १९७४[२] रिपब्लिकन स्पिरो गग्न्यु ४६
स्पिरो एग्न्यु[२]
शुन्य
जेराल्ड फोर्ड
४७
३८ जेरान्ड फोर्ड Gerald Ford.jpg अगस्ट ९, १९७४ जनवरी २०, १९७७ रिपब्लिकन शुन्य
नेलसन रकफेलर्ड
३९ जिमी कार्टर चित्र:James E. Carter - portrait.gif जनवरी २०, १९७७ जनवरी २०, १९८१ डेमोक्रेटिक वाल्टन मन्डेल ४८
४० रोनान्ड रेगन Official Portrait of President Reagan 1981.jpg जनवरी २०, १९८१ जनवरी २०, १९८९ रिपब्लिकन जर्ज एच डब्ल्यु बुस ४९
५०
४१ जर्ज एच डब्ल्यु बुस George H. W. Bush, President of the United States, 1989 official portrait (cropped).jpg जनवरी २०, १९८९ जनवरी २०, १९९३ रिपब्लिकन ड्यान कोवायेल ५१
४२ बिल क्लिन्टन Bill Clinton.jpg जनवरी २० १९९९३ जनवरी २०, २००१ डेमोक्रेटिक आल गोर ५२
५३
४३ जर्ज डब्लु बुस George-W-Bush.jpeg जनवरी २० २००१ जनवरी २०, २००९ रिपब्लिकन डिक चेनी ५४
५५
४४ बाराक ओबामा Official portrait of Barack Obama.jpg जनवरी २०, २००९ जनवरी २०, २०१७ डेमोक्रेटिक जो बाइडेन ५६
५७
४५ डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump Pentagon 2017.jpg जनवरी २०, २०१७ वर्तमान पदाधिकारी रिपब्लिकन माइक पेन्स ५८

टिप्पणीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. १.०० १.०१ १.०२ १.०३ १.०४ १.०५ १.०६ १.०७ १.०८ १.०९ १.१० Died in office of natural causes.
  2. २.० २.१ २.२ Resigned.
  3. Former Democrat who ran for Vice President on हुइग ticket. Clashed with हुइग congressional leaders and was expelled from the हुइग पार्टी in १८४१.
  4. ४.० ४.१ ४.२ ४.३ Assassinated.
  5. ५.० ५.१ Abraham Lincoln and Andrew Johnson were, respectively, a रिपब्लिकन and a Democrat who ran on the National Union ticket in १८६४.

बाह्य कडीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]