सामग्रीमा जानुहोस्

जापानका प्रदेशहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
प्रदेश
都道府県
तोदोफुकेन
श्रेणीएकात्मक राज्यको प्रथम तहको प्रशासनिक विभाजन
अवस्थिति जापान
सङ्ख्या४७ प्रदेश
जनसङ्ख्या५,५३,४०७ (तात्तोरी) – १,४०,४७,५९४ (टोकियो)
क्षेत्रफल१,८६१.७ किमी (७१८.८ वर्ग माइल) (कागवा) – ८३,४५३.६ किमी (३२,२२१.६ वर्ग माइल) (होक्काइडो)
सरकारप्रादेशिक सरकार, केन्द्रीय सरकार
उप प्रशासनसन्निकट: नगरपालिका
आंशिक: उपप्रदेश
ऐतिहासिक: जिल्ला

जापानलाई ४७ प्रदेशहरूमा विभाजित गरिएको छ (都道県, तोदोफुकेन) जुन राष्ट्रिय सरकार पछिको प्रशासनिक एकाइ हो। यो देशको पहिलो स्तरको क्षेत्राधिकार हो जसले प्रशासनिक विभाजनको गठन गर्दछ। उक्त ४७ प्रदेशहरूमा ४३ उचित प्रदेश (県, केन), दुई सहरी प्रदेश (府, फु: ओसाकाक्योटो), एक क्षेत्र (道, दो: होक्काइडो) र एक महानगर (都, तु: टोकियो) समावेश छ। सन् १८६८ मा, मेइजी फुहानकेन सान्चिसेई प्रशासनले देशको केही भागहरूमा सहरी र ग्रामीण प्रशासकहरू (बुग्यो, दाइकान, आदि)लाई प्रतिस्थापन गर्न पहिलो प्रदेशहरू (सहरी फु र ग्रामीण केन) सिर्जना गरेको थियो। सन् १८७१ मा, बाँकी रहेका सबै क्षेत्रहरू (हान) पनि प्रदेशमा रूपान्तरित भएका थिए जसले गर्दा प्रदेशहरूले सम्पूर्ण देशलाई विभाजित गरेको थियो। क्षेत्रीय एकीकरणको धेरै लहरहरूमा, आजका ४७ प्रदेशहरू शताब्दीको अन्त्यसम्ममा गठन भएका थिए। धेरै उदाहरणहरूमा, यी जापानको प्राचीन रित्सुर्यो प्रदेशहरूसँग जोडिएका छन्।

प्रत्येक प्रदेशको मुख्य कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हो। अध्यादेश र बजेटहरू एकसदनात्मक विधानसभाद्वारा लागू गरिन्छ जसको सदस्यहरू चार वर्षको कार्यकालको लागि निर्वाचित हुन्छन्।

सन् १८८८–१८९० को दशकसम्म स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुनको एक समूह अन्तर्गत सन् १९२० को दशकसम्म, प्रत्येक प्रदेश (त्यसपछि मात्र ३-उचित प्रदेश र ४२-सहरी प्रदेश; होक्काइडो र ओकिनावा २०औँ शताब्दीसम्म विभिन्न कानूनहरूको अधीनमा थिए) सहर, जिल्ला र गाउँ समावेश प्रत्येक जिल्लाहरूलाई सहरहरूमा विभाजित गरिएको थियो। केही अन्य प्रदेशहरूमा पनि शाखा कार्यालयहरू छन् जसले राजधानी बाहिर पनि प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यहरू गर्दछन्। टोकियो, जापानको राजधानी, एक गाभिएको सहर-प्रदेश हो।

प्रदेश राजधानी क्षेत्र मुख्य टापु जनसङ्ख्या
(सन् २०२०)
क्षेत्रफल
(किमी)
[१]
घनत्व
(प्रति किमी)
जिल्ला आइएसओ क्षेत्रफल
कोड
Aichi Prefecture आइची 愛知県 नागोया 名古屋市 चुबु होन्सु ७,५४२,४१५ ५,१७३.०७ १,४५८ ५४ JP-२३ ०५२
Akita Prefecture आकिता 秋田県 आकिता 秋田市 तोहोकु होन्सु ९५९,५०२ ११,६३७.५२ ८२.४ २५ JP-०५ ०१८
Aomori Prefecture आओमोरी 青森県 आओमोरी 青森市 तोहोकु होन्सु १,२३७,९८४ ९,६४५.६४ १२८.३ ४० JP-०२ ०१७
Chiba Prefecture चिबा 千葉県 चिबा 千葉市 कान्तो होन्सु ६,२८४,४८० ५,१५७.५७ १,२१८.५० ५४ JP-१२ ०४३
Ehime Prefecture एहिमे 愛媛県 मात्सुयामा 松山市 सिकोकु सिकोकु १,३३४,८४१ ५,६७६.१९ २३५.२ २० JP-३८ ०८९
Fukui Prefecture फुकुई 福井県 फुकुई 福井市 चुबु होन्सु ७६६,८६३ ४,१९०.५२ १८३ १७ JP-१८ ०७७
Fukuoka Prefecture फुकुओका 福岡県 फुकुओका 福岡市 क्युसु क्युसु ५,१३५,२१४ ४,९८६.५१ १,०२९.८० १२ ६० JP-४० ०९२
Fukushima Prefecture फुकुसिमा 福島県 फुकुसिमा 福島市 तोहोकु होन्सु १,८३३,१५२ १३,७८४.१४ १३३ १३ ५९ JP-०७ ०२४
Gifu Prefecture गिफु 岐阜県 गिफु 岐阜市 चुबु होन्सु १,९७८,७४२ १०,६२१.२९ १८६.३ ४२ JP-२१ ०५८
Gunma Prefecture गुन्मा 群馬県 माएबासी 前橋市 कान्तो होन्सु १,९३९,११० ६,३६२.२८ ३०४.८ ३५ JP-१० ०२७
Hiroshima Prefecture हिरोसिमा 広島県 हिरोसिमा 広島市 चुगोकु होन्सु २,७९९,७०२ ८,४७९.६५ ३३०.२ २३ JP-३४ ०८२
Hokkaido होक्काइडो 北海道 साप्पोरो 札幌市 होक्काइडो होक्काइडो ५,२२४,६१४ ८३,४२४.४४ ६६.६ ६६ १८० JP-०१ ०११–०१६
Hyōgo Prefecture ह्योगो 兵庫県 कोबे 神戸市 कान्साई होन्सु ५,४६५,००२ ८,४०१.०२ ६५०.५ ४१ JP-२८ ०७३
Ibaraki Prefecture इबाराकी प्रदेश 茨城県 मितो 水戸市 कान्तो होन्सु २,८६७,००९ ६,०९७.३९ ४७०.२ ४४ JP-०८ ०२९
Ishikawa Prefecture इसिकावा 石川県 कानाजावा 金沢市 चुबु होन्सु १,१३२,५२६ ४,१८६.२१ २७०.५ १९ JP-१७ ०७६
Iwate Prefecture इवाते 岩手県 मोरिओका 盛岡市 तोहोकु होन्सु १,२१०,५३४ १५,२७५.०१ ७९.२ १० ३३ JP-०३ ०१९
Kagawa Prefecture कागवा 香川県 ताकामात्सु 高松市 सिकोकु सिकोकु ९५०,२४४ १,८७६.७८ ५०६.३ १७ JP-३७ ०८७
Kagoshima Prefecture कागोसिमा 鹿児島 कागोसिमा 鹿児島市 क्युसु क्युसु १,५८८,२५६ ९,१८७.०६ १७२.९ ४३ JP-४६ ०९९
Kanagawa Prefecture कानागावा 神奈川 योकोहामा 横浜市 कान्तो होन्सु ९,२३७,३३७ २,४१६.११ ३,८२३.२० ३३ JP-१४ ०४५
Kōchi Prefecture कोची 高知県 कोची 高知市 सिकोकु सिकोकु ६९१,५२७ ७,१०३.६३ ९७.३ ३४ JP-३९ ०८८
Kumamoto Prefecture कुमामोतो 熊本県 कुमामोतो 熊本市 क्युसु क्युसु १,७३८,३०१ ७,४०९.४६ २३४.६ ४५ JP-४३ ०९६
Kyoto Prefecture क्योटो 京都府 क्योटो 京都市 कान्साई होन्सु २,५७८,०८७ ४,६१२.२० ५५९ २६ JP-२६ ०७४
Mie Prefecture मिए 三重県 सु 津市 कान्साई होन्सु १,७७०,२५४ ५,७७४.४९ ३०६.६ २९ JP-२४ ०५९
Miyagi Prefecture मियागी 宮城県 सेन्दाई 仙台市 तोहोकु होन्सु २,३०१,९९६ ७,२८२.२९ ३१६.१ १० ३५ JP-०४ ०२२
Miyazaki Prefecture मियाजाकी 宮崎県 मियाजाकी 宮崎市 क्युसु क्युसु १,०६९,५७६ ७,७३५.२२ १३८.३ २६ JP-४५ ०९८
Nagano Prefecture 長野県 नागानो 長野市 चुबु होन्सु २,०४८,०११ १३,५६१.५६ १५१ १४ ७७ JP-२० ०२६
Nagasaki Prefecture नागासाकी 長崎県 नागासाकी 長崎市 क्युसु क्युसु १,३१२,३१७ ४,१३०.९८ ३१७.७ २१ JP-४२ ०९५
Nara Prefecture नारा 奈良県 नारा 奈良市 कान्साई होन्सु १,३२४,४७३ ३,६९०.९४ ३५८.८ ३९ JP-२९ ०७४
Niigata Prefecture निगाता 新潟県 निगाता 新潟市 चुबु होन्सु २,२०१,२७२ १२,५८३.९६ १७४.९ ३० JP-१५ ०२५
Ōita Prefecture ओइता 大分県 ओइता 大分市 क्युसु क्युसु १,१२३,८५२ ६,३४०.७६ १७७.२ १८ JP-४४ ०९७
Okayama Prefecture ओकायामा 岡山県 ओकायामा 岡山市 चुगोकु होन्सु १,८८८,४३२ ७,११४.३३ २६५.४ १० २७ JP-३३ ०८६
Okinawa Prefecture ओकिनावा 沖縄県 नाहा 那覇市 क्युसु रयुक्यु टापु १,४६७,४८० २,२८२.५९ ६४२.९ ४१ JP-४७ ०९८
Osaka Prefecture ओसाका 大阪府 ओसाका 大阪市 कान्साई होन्सु ८,८३७,६८५ १,९०५.३२ ४,६३८.४० ४३ JP-२७ ०६x
Saga Prefecture सागा 佐賀県 सागा 佐賀市 क्युसु क्युसु ८११,४४२ २,४४०.६९ ३३२.५ २० JP-४१ ०९५
Saitama Prefecture साइतामा 埼玉県 साइतामा さいたま市 कान्तो होन्सु ७,३४४,७६५ ३,७९७.७५ १,९३४ ६३ JP-११ ०४८
Shiga Prefecture सिगा 滋賀県 ओसु 大津市 कान्साई होन्सु १,४१३,६१० ४,०१७.३८ ३५१.९ १९ JP-२५ ०७७
Shimane Prefecture सिमाने 島根県 मात्सु 松江市 चुगोकु होन्सु ६७१,१२६ ६,७०७.८९ १००.१ १९ JP-३२ ०८५
Shizuoka Prefecture सिजुओका 静岡県 सिजुओका 静岡市 चुबु होन्सु ३,६३३,२०२ ७,७७७.३५ ४६७.२ ३५ JP-२२ ०५४
Tochigi Prefecture तोचिगी 栃木県 उत्सुन‍ोमिया 宇都宮市 कान्तो होन्सु १,९३३,१४६ ६,४०८.०९ ३०१.७ २६ JP-०९ ०२८
Tokushima Prefecture तोकुसिमा 徳島県 तोकुसिमा 徳島市 सिकोकु सिकोकु ७१९,५५९ ४,१४६.७५ १७३.५ २४ JP-३६ ०८८
Tokyo टोकियो 東京都 टोकियो[२] 東京都 कान्तो होन्सु १४,०४७,५९४ २,१९४.०३ ६,४०२.६० ३९ JP-१३ ०३x
०४२
Tottori Prefecture तात्तोरी 鳥取県 तात्तोरी 鳥取市 चुगोकु होन्सु ५५३,४०७ ३,५०७.१४ १५७.८ १९ JP-३१ ०८५
Toyama Prefecture तोयामा 富山県 तोयामा 富山市 चुबु होन्सु १,०३४,८१४ ४,२४७.५८ २४३.६ १५ JP-१६ ०७६
Wakayama Prefecture वाकायामा 和歌山 वाकायामा 和歌山市 कान्साई होन्सु ९२२,५८४ ४,७२४.६५ १९५.३ ३० JP-३० ०७५
Yamagata Prefecture यामागाता 山形県 यामागाता 山形市 तोहोकु होन्सु १,०६८,०२७ ९,३२३.१५ ११४.६ ३५ JP-०६ ०२३
Yamaguchi Prefecture यामागुची 山口県 यामागुची 山口市 चुगोकु होन्सु १,३४२,०५९ ६,११२.५४ २१९.६ १९ JP-३५ ०८३
Yamanashi Prefecture यामानासी 山梨県 कोफु 甲府市 चुबु होन्सु ८०९,९७४ ४,४६५.२७ १८१.४ २७ JP-१९ ०५५

सन्दर्भ सामग्रीहरू

[सम्पादन गर्नुहोस्]
  1. "全国都道府県市区町村別面積調", जापानको भू-स्थानिक सूचना प्राधिकरण, भूमि, पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन मन्त्रालय, अक्टोबर १, २०२०, पृ: ५, अन्तिम पहुँच १८ मार्च २०२१ 
  2. "都庁は新宿区", टोकियो महानगरीय सरकार, मूलबाट अप्रिल १९, २०१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच अप्रिल १२, २०१४  सिन्जुकु टोकियो महानगरीय सरकारी कार्यालयको स्थान हो। तर टोकियो "नगरपालिका" होइन। यसैले, सुविधाको खातिर, प्रादेशिक सङ्केत चिन्ह "टोकियो" हो

बाह्य कडीहरू

[सम्पादन गर्नुहोस्]