From विकिपिडिया
Jump to navigation Jump to search


थ अक्षर

यसका बारेमा (उच्चारण)  देवनागरी बर्णमालामा व्यन्जनबर्णको १७औं अक्षर हो। (बच्चालाई सिकाउँदा भनिने सम्बोधन “घोरमुखे थ”)

हेर्नुहोस्[edit]