स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली बर्णमालामा स्वरवर्णको तेस्रो अक्षर {अक्षरको पछाडी यो वर्णको मात्रा इकार (ि) दिएमा त्यस अक्षरको अन्त्यमा इ उच्चारण गरिन्छ जस्तो क+ि = (क+इ)कि } उच्चारण संकेत= ??"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=इ&oldid=312059" बाट निकालिएको