जस्ता

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
जिङ्क,  ३०Zn
चित्र:Zinc fragment sublimed and १cm३ cube.jpg
सामान्य गुणहरू
नाम, संकेत जिङ्क, Zn
उच्चारण /ˈzɪŋk/ zingk
उपस्थिति silver-gray
पेरियोडिक टेबलमा जिङ्क
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)

अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।

Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)

अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।

Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Darmstadtium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Roentgenium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Flerovium (post-transition metal)
Ununpentium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Livermorium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Ununseptium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)
Ununoctium (अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।)

अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "३"।

-

Zn

Cd
तामाजिङ्कग्यालियम
आणविक संख्या ३०
मानक आणविक भार ६५.३८(२)
तत्वको श्रेणी transition metal, Alternatively considered a post-transition metal
समुह, ब्लक १२, d-block
पेरियोड period ४
इलेक्ट्रोन वितरण &#९१;Ar&#९३; ३d१० ४s
प्रति सेल २, ८, १८, २
भौतिक गुणहरू
अवस्था solid
पग्लने विन्दु ६९२.६८ K ​(४१९.५३ °C, ​७८७.१५ °F)
उम्लने विन्दु ११८० K ​(९०७ °C, ​१६६५ °F)
फ्युजनको ताप ७.३२ kJ·mol−1
Heat of vaporization १२३.६ kJ·mol−1
मोलार ताप क्षमता २५.४७० J·mol−1·K−1
आणविक गुणहरू
अक्सिडेसन अवस्थाहरू +२, +१, ०amphoteric oxide
इलेक्ट्रो निगेटिभिटी Pauling scale: १.६५
Ionization energies अभिव्यक्ति त्रुटि: अज्ञात विराम चिन्ह चरित्र "४"।
आणविक अर्धव्यास empirical: १३४ pm
कोभ्यालेन्ट अर्धव्यास १२२±४ pm
भ्यान डर वाल अर्धव्यास १३९ pm
विविध
क्रिस्टल बनावटhexagonal
Hexagonal crystal structure for जिङ्क
Speed of sound thin rod, at r.t. (rolled) ३८५० m·s−1
थर्मल कन्डक्टिभिटी ११६ W·m−1·K−1
Magnetic ordering diamagnetic
Young's modulus १०८ GPa
Shear modulus ४३ GPa
Bulk modulus ७० GPa
Poisson ratio ०.२५
Mohs hardness २.५
Brinell hardness ४१२ MPa
CAS Registry Number ७४४०-६६-६
Most stable isotopes
Main article: Isotopes of जिङ्क
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
६४Zn ४८.६% ६४Zn is stable with ३४ neutrons

ढाँचा:Elementbox isotopes decay२

६६Zn २७.९% ६६Zn is stable with ३६ neutrons
६७Zn ४.१% ६७Zn is stable with ३७ neutrons
६८Zn १८.८% ६८Zn is stable with ३८ neutrons

ढाँचा:Elementbox isotopes decay२ २hl

७०Zn ०.६% ७०Zn is stable with ४० neutrons

ढाँचा:Elementbox isotopes decay२ २hl

७२Zn syn ४६.५ h β ०.४५८ ७२Ga
· सन्दर्भ सामाग्रीहरू

जस्ता एक रसायनिक तत्व हो, जसको रसायनिक संकेत Zn हो र आणविक संख्या ३० हो । आवर्त सारणीको समूह १२ तत्वमा पहिलो तत्व हो । कुनै पक्षहरूमा जस्ता म्याग्नेसियम जस्तै छ: आयनको आकार लगभग एउटै छ र अक्सीकरण ‌‌‌‍‍‍+२ हो ।

रसायनिक गुणहरू[सम्पादन गर्ने]

भौतिक गुणहरू[सम्पादन गर्ने]

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]