योनीद्वार

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
योनीमार्गको छिद्र
Vaginal opening description.jpg
योनीमार्गको छिद्र (५) दर्शाईएको स्त्री बाह्य योनाङ्गको तस्वीर
Details
Identifiers
Latinostium vaginae
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू

मूत्रमर्गको द्वारको तल रहेको मध्य छिद्र योनीमार्गको छिद्र वा योनीमार्गको द्वार हो। यसको आकार योनीच्छद अनुसार विपरित फरक आकारमा हुन्छन।