महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नेपाल सरकारको मन्त्रालय हो जसले महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अनाथहरूको हित र समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी समबन्धित सबै निकायसँग समन्वय राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्य सहित वि.सं. २०५२ मा स्थापना भएको हो। सुरूमा यसको नाम महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय थियो। तर वि.सं. २०५७ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय नाममा नामाकरण गरिएको हो। पछि  वि.सं. २०७५ सालमा यसलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नाममा नामाकरण गरिएको हो ।

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी[सम्पादन गर्ने]

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम मन्त्रालयको कार्य र जिम्मेवारी निम्नलिखित छन्।

 • महिला बालबालिका समाजकल्याण सम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन,
 • महिला बालबालिका समाजकल्याण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी कार्यशाला र सम्मेलनहरू,
 • महिला बालबालिका समाजकल्याण सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सङ्घ-संस्थाहरूसँग सम्पर्क र समन्वय,
 • अनाथ बालबालिका असहाय महिला, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण,
 • बालबालिकाको कल्याण,
 • महिलाकल्याण तथा सीप विकास,
 • समाजकल्याण परिषद्,
 • समाजकल्याण केन्द्रहरू,
 • बाल मन्दिरहरू,
 • जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण,
 • वृद्धाश्रम,
 • युवालयहरूको सन्चालन र युवालय सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय,
 • राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय तथा परिचालन,
 • सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिएका महिला बालबालिका समाजकल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम,
 • धर्मपुत्र र धर्मपुत्री,
 • राष्ट्रिय महिला आयोग।

मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरू[सम्पादन गर्ने]

यस मन्त्रालयले देहायका निकायहरूको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ।

सम्पर्क ठेगाना[सम्पादन गर्ने]

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल
फोन :+977 4200082 4200408
फ्याक्स :+977 4200216
ईमेल : info@mowcsw.gov.np

आधिकारीक वेबसाईट[सम्पादन गर्ने]

www.mowcsw.gov.np