विकिपिडिया:विकिपिडिया एसियाली महिना २०१८/तथ्यांक

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट


विकिपिडिया एसियाली महिना २०१८ मा तयार भएको लेखहरूको तथ्याङ्क

क्र.सं. प्रयोगकर्ता पेश गरेका लेखहरू स्विकृत लेखहरू
लर्नर
पर्वत सुबेदी ६३ ६०
हिमाल सुबेदी ६२ ५९
Janak Bhatta
Nabin K. Sapkota
श्रेष्ठ भूपेन्द्र १२ १०
Bishaldev100
Nirjal Shrestha
Ganesh Paudel
जम्मा १४४ १३६
विकिपिडिया एसियाली महिना २०१७ मा तयार भएका लेखको तथ्याङ्क
दिन यस वर्षको लेखहरू (गत वर्षमा तयार भएका लेखहरू)
१ नोभेम्बर
(०)
२ नोभेम्बर
(३)
३ नोभेम्बर
(१)
४ नोभेम्बर
(२)
५ नोभेम्बर
(३)
६ नोभेम्बर
(०)
७ नोभेम्बर
(०)
८ नोभेम्बर
(१)
९ नोभेम्बर
(०)
१० नोभेम्बर
(१)
११ नोभेम्बर
(३)
१२ नोभेम्बर
१३ नोभेम्बर
१०
१४ नोभेम्बर
१५ नोभेम्बर
१६ नोभेम्बर
१७ नोभेम्बर
१८ नोभेम्बर
१९ नोभेम्बर
२० नोभेम्बर
२१ नोभेम्बर
२२ नोभेम्बर
२३ नोभेम्बर
२४ नोभेम्बर
२५ नोभेम्बर
२६ नोभेम्बर
२७ नोभेम्बर
२८ नोभेम्बर
२९ नोभेम्बर

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१८ मा तयार भएका लेखहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

व्यक्तित्व  • स्थान  • एेतिहासिक स्थल  • संस्कृति तथा पर्व  • पुस्तक  • संघ तथा संस्था  • परिकार  • खेलकुद

व्यक्तित्व -

स्थान -

एेतिहासिक स्थल -

संस्कृति तथा पर्व -

पुस्तक -

संघ तथा संस्था -

परिकार -

खेलकुद -

अन्य -