विकिपिडिया:विकिपिडिया एसियाली महिना/तथ्यांक

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
WAM 2016 Banner.png
मुख्य पृष्ठ सहभागीहरूको सूची सहयोगी प्रश्न तथा उत्तरहरू कार्यक्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क सम्भावित लेख शिर्षकहरू नतिजा

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१६ मा तयार भएको लेखहरूको तथ्याङ्क

क्र.सं. प्रयोगकर्ता पेश गरेका लेखहरू स्विकृत लेखहरू
Learnerktm
nirjal stha १७ १७
juniorX2 २६ २२
Biplab Anand २३ २३
Janak Bhatta १० १०
SeniorStar
जम्मा ८६ ६१


विकिपिडिया एसियाली महिना २०१६ मा तयार भएका लेखको तथ्याङ्क
दिन बृद्धि (अघिल्लो दिनसँगको तुलना)
१ नोभेम्बर
(+0%)
२ नोभेम्बर
(+50%)
३ नोभेम्बर
(-66.66%)
४ नोभेम्बर
(+200%)
५ नोभेम्बर
(+66.66%)
६ नोभेम्बर
(-500%)
७ नोभेम्बर
(+0%)
८ नोभेम्बर
(+600%)
९ नोभेम्बर
(-16.67%)
१० नोभेम्बर
(-80%)
११ नोभेम्बर
(+200%)
१२ नोभेम्बर
(-200%)
१३ नोभेम्बर
(0%)
१४ नोभेम्बर
(0%)
१५ नोभेम्बर
(+900%)
१६ नोभेम्बर
(-55.5%)
१७ नोभेम्बर
(+50%)
१८ नोभेम्बर
(+33.33%)
१९ नोभेम्बर
(-62.50%)
२० नोभेम्बर
(0%)
२१ नोभेम्बर
(-33.33%)
२२ नोभेम्बर
(-50.00%)
२३ नोभेम्बर
(+100.00%)
२४ नोभेम्बर
(+300.00%)
२५ नोभेम्बर
(-50.00%)
२६ नोभेम्बर
(-25.00%)
२७ नोभेम्बर
(0%)
२८ नोभेम्बर
(+200.00%)
२९ नोभेम्बर
(+100.00%)
३० नोभेम्बर
(+33.33%)

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१६ मा तयार भएका लेखहरू

व्यक्तित्व स्थान एेतिहासिक स्थल संस्कृति तथा पर्व पुस्तक संघ तथा संस्था परिकार

व्यक्तित्व - १०

स्थान - २७

एेतिहासिक स्थल - १

संस्कृति तथा पर्व - ३

पुस्तक - ३

संघ तथा संस्था - २

परिकार - १