विकिपिडिया:विकिपिडिया एसियाली महिना/तथ्यांक

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१६ मा तयार भएको लेखहरूको तथ्याङ्क

क्र.सं. प्रयोगकर्ता पेश गरेका लेखहरू स्विकृत लेखहरू
Learnerktm
nirjal stha १७ १७
juniorX2 २६ २२
Biplab Anand २३ २३
Janak Bhatta १० १०
SeniorStar
जम्मा ८५ ६१


विकिपिडिया एसियाली महिना २०१६ मा तयार भएका लेखको तथ्याङ्क
दिन बृद्धि (अघिल्लो दिनसँगको तुलना)
१ नोभेम्बर
(+0%)
२ नोभेम्बर
(+50%)
३ नोभेम्बर
(-66.66%)
४ नोभेम्बर
(+200%)
५ नोभेम्बर
(+66.66%)
६ नोभेम्बर
(-500%)
७ नोभेम्बर
(+0%)
८ नोभेम्बर
(+600%)
९ नोभेम्बर
(-16.67%)
१० नोभेम्बर
(-80%)
११ नोभेम्बर
(+200%)
१२ नोभेम्बर
(-200%)
१३ नोभेम्बर
(0%)
१४ नोभेम्बर
(0%)
१५ नोभेम्बर
(+900%)
१६ नोभेम्बर
(-55.5%)
१७ नोभेम्बर
(+50%)
१८ नोभेम्बर
(+33.33%)
१९ नोभेम्बर
(-62.50%)
२० नोभेम्बर
(0%)
२१ नोभेम्बर
(-33.33%)
२२ नोभेम्बर
(-50.00%)
२३ नोभेम्बर
(+100.00%)
२४ नोभेम्बर
(+300.00%)
२५ नोभेम्बर
(-50.00%)
२६ नोभेम्बर
(-25.00%)
२७ नोभेम्बर
(0%)
२८ नोभेम्बर
(+200.00%)
२९ नोभेम्बर
(+100.00%)
३० नोभेम्बर
(+33.33%)

विकिपिडिया एसियाली महिना २०१६ मा तयार भएका लेखहरू

व्यक्तित्व  • स्थान  • एेतिहासिक स्थल  • संस्कृति तथा पर्व  • पुस्तक  • संघ तथा संस्था  • परिकार

व्यक्तित्व - १०

स्थान - २७

एेतिहासिक स्थल - १

संस्कृति तथा पर्व - ३

पुस्तक - ३

संघ तथा संस्था - २

परिकार - १