नेपालमा पाइने चराहरूको सूची

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

नेपाल एक प्रकृतिले भरिपुर्ण राष्ट्र हो। यहाँ अनेक प्रकारका विविधता रहेको छ। नेपालमा अनेक जातका जीव जनावर, चराचुरुङ्गी तथा वनस्पतिहरू पाउने गर्दछ। त्यस्तै मध्ये नेपालमा जम्मा ८८६ जातका चराहरू पाउने राष्ट्रिय तथ्यांकले जनाएको छ।[स्रोत नखुलेको]


प्रवालपाद र हलीमुख[सम्पादन गर्नुहोस्]

जलअप्सरा र लामाऔंले[सम्पादन गर्नुहोस्]

गौँथलीहरू‍‍[सम्पादन गर्नुहोस्]

चैतेचराहरू‍‍[सम्पादन गर्नुहोस्]

डुबुल्कीचराहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

बकुल्लाहरू‍‍[सम्पादन गर्नुहोस्]

हावासीलहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

गरुडहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

जलेवाहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

सुइरोठुँडे[सम्पादन गर्नुहोस्]

साँवरीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

भद्रपंक्षी[सम्पादन गर्नुहोस्]

पानीहाँसहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

बाज, गिद्द तथा चिलहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

बाज तथा बौंडाईहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

कुखुरा, बट्टाई र मुजुरहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

सारसहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

कस्दरी, कुलावारी तथा सिमकुखुराहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

खरमुजुरहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

गट्टेबट्टाईहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

चित्राङ्गड[सम्पादन गर्नुहोस्]

सिपी चरा[सम्पादन गर्नुहोस्]

तिलहरी चरा[सम्पादन गर्नुहोस्]

बगरबट्टाई[सम्पादन गर्नुहोस्]

पानीगौंथली तथा धावक[सम्पादन गर्नुहोस्]

हुटिट्याउँ तथा राजपुत्रिका[सम्पादन गर्नुहोस्]

सुड्सुडिया, जलरङ्क तथा अन्य[सम्पादन गर्नुहोस्]

गङ्गाचील तथा फ्यालफ्याले[सम्पादन गर्नुहोस्]

मरुपरेवा[सम्पादन गर्नुहोस्]

परेवा तथा ढुकुरहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

सुगाहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

कोइली, मालकौवा तथा गोकुलहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

लाटोकोसेरोहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

अर्जुनकहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

भारद्वाजहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

सन्दर्भ सामाग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

बाह्य सुत्रहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]