सामग्रीमा जानुहोस्

विकिपिडिया:लेख सुधार सम्पादनथन/नतिजा

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट


लेख सुधार सम्पादनथन
सन् २०२० (वि.सं. २०७७)
नतिजा
प्रतियोगिता तथ्याङ्क
सुधारिएका लेखहरू
सुधार सम्पन्न लेखहरू
सहभागीहरू
प्रयोगकर्ता सहभागीहरू
पुरस्कार
पुरस्कार

निर्देशन चिह्नहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

चिह्न विवरण
# शिघ्र मेट्न नामाङ्कित लेख थियो
Up-arrow शब्द सामग्री अपुग
double-dagger सन्दर्भ सामग्री अपुग
= पहिले रहेको सामग्री स्तरहीन
🛠 सम्भावित यान्त्रिक अनुवाद सामग्री

वि.सं. २०७७ असोज १ गतेदेखि वि.सं. २०७७ असोज ३० गतेसम्मको तथ्याङ्क विवरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

क्र.सं. लेख योगदानकर्ता लेख निर्माण मिति फाउन्टेन उपकरणमा
जोडिएको मिति
पहिले रहेको
शब्द सङ्ख्या
थप गरिएको
शब्द सङ्ख्या
हाल लेखमा जम्मा
शब्द सङ्ख्या
सन्दर्भ सामग्री शीमे चिनो सम्भावित
यान्त्रिक अनुवाद
निर्णायक समूह
टिप्पणी अङ्क
एमटिएस इन्डिया CapricornxPisces २०१०-१०-०९ २०२०-०९-१७ ४३४ ४३४ १४ # YesY १५
द जङ्गल बुक (१९६७ चलचित्र) CapricornxPisces २०११-०७-३१ २०२०-०९-१७ १७ ४१६३ ४१८० ८१ YesY ४०
अन्धाधुन Saroj Uprety २०१९-१०-२८ २०२०-०९-१७ ११ १०३४ १०४५ ११ YesY ४०
आयुष्मान खुराना Saroj Uprety २०१५-१०-२७ २०२०-०९-१७ २७ ५५० ५७७ १८ YesY २०
श्रद्धा कपूर Saroj Uprety २०१४-१२-२६ २०२०-०९-१७ ५३ २३० २८३ १८ YesY १०
ज्याकलिन फर्नान्डिज Saroj Uprety २०१५-०२-२५ २०२०-०९-१७ ५५ २३० २८५ YesY १०
स्कार्लेट जोहानसन Saroj Uprety २०१५-१०-०३ २०२०-०९-१७ ४८ ५५० ५९८ १७ YesY २०
बागी (२०१६ चलचित्र) Saroj Uprety २०१६-०८-१९ २०२०-०९-१७ २४ १०३१ १०५५ १७ YesY ४०
द प्रेस्टिज (चलचित्र) Saroj Uprety २०१९-१०-२८ २०२०-०९-१७ ३२४ ३२६ १२ YesY १०
१० तरुवा Biplab Anand २०१०-०८-३० २०२०-०९-१७ ० = २१४ २१४ YesY १०
११ आलिया भट्ट DFantastic4Ever २०१३-०४-२१ २०२०-०९-१७ २५४ ३२७ ५८१ ३१ YesY १०
१२ राजकुमार राव Saroj Uprety २०१५-१०-०७ २०२०-०९-१८ २६ २५२ २७८ YesY १०
१३ नटाली पोर्टम्यान Saroj Uprety २०१५-१०-०५ २०२०-०९-१८ २३ २६१ २८४ YesY १०
१४ सलोनी असवानी IamTrendsetter २०१७-१०-०४ २०२०-०९-१८ २९ २५१ २८० १३ YesY १०
१५ भूमि पेडनेकर Saroj Uprety २०१६-०९-१७ २०२०-०९-१८ १३ २४९ २६२ YesY १०
१६ ब्रुक टेलर CapricornxPisces २०१४-१०-२८ २०२०-०९-१८ ५४ ६४१ ६९५ १० YesY २०
१७ गधा Nirmal Dulal २०१०-०७-२५ २०२०-०९-१८ १९७ Up-arrow २०५ #
१८ क्रिस्टियन बेल Saroj Uprety २०१५-१०-३० २०२०-०९-१८ २७ ५३७ ५६४ १६ YesY २०
१९ ह्यु ज्याकम्यान Saroj Uprety २०१४-१०-१० २०२०-०९-१८ २६ ३२८ ३५४ YesY १०
२० एनटी रामा राव जुनियर Saroj Uprety २०१५-०१-०८ २०२०-०९-१८ २६ २३६ २६२ YesY १०
२१ एकसिङ्गे गैँडा Biplab Anand २०१३-१०-२८ २०२०-०९-१८ ७९ २०९ २८८ YesY १०
२२ जनकपुर उपमहानगरपालिका DFantastic4Ever २००७-०९-२९ २०२०-०९-१८ ५५२ १०८ Up-arrow ६६० ११ N
२३ महेश बाबु DFantastic4Ever २०१४-११-३० २०२०-०९-१८ १८५ ८६ Up-arrow २७१ १३ N
२४ राम चरण Saroj Uprety २०१५-०२-२५ २०२०-०९-१८ २३ २१६ २३९ YesY १०
२५ बेला थोर्न Saroj Uprety २०१५-१०-३० २०२०-०९-१८ २८ २३९ २६७ १८ YesY १०
२६ पेनेलोपे क्रुज Saroj Uprety २०१५-०४-२८ २०२०-०९-१९ १२४ २४० ३६४ YesY १०
२७ द गुड प्लेस CapricornxPisces २०२०-०७-१८ २०२०-०९-१९ २५६८ ३० Up-arrow २५९८ ४४ N
२८ शिवशङ्कर मानन्धर CapricornxPisces २०१०-०७-२६ २०२०-०९-१९ ७६७ Up-arrow ७७२ N
२९ पप स्मोक CapricornxPisces २०२०-०८-१३ २०२०-०९-१९ १०५७ Up-arrow १०५७ ४५ N
३० आमा (चलचित्र) CapricornxPisces २०११-१२-१६ २०२०-०९-१९ ६६५ Up-arrow ६६९ ११ N
३१ इरफान खान CapricornxPisces २०१६-१०-०९ २०२०-०९-१९ १७९३ Up-arrow १७९५ ९० N
३२ पान सिंह तोमर CapricornxPisces २०२०-०९-०८ २०२०-०९-१९ ७१५ Up-arrow ७१७ १० N
३३ मिनिसोटा Learnerktm २०१०-१२-२२ २०२०-०९-१९ २७७ २८३ YesY १०
३४ रेबेक्का हल Saroj Uprety २०१५-१०-१६ २०२०-०९-२० ३१ २५४ २८५ YesY १०
३५ अजय देवगन Saroj Uprety २०१३-१२-३१ २०२०-०९-२० ४० २३६ २७६ १२ YesY १०
३६ बज्जिका CapricornxPisces २०१०-०७-१७ २०२०-०९-२० १०० २७५ ३७५ १० YesY १०
३७ कर्कलो Biplab Anand २०११-०३-०७ २०२०-०९-२० १५ २३९ २५४ YesY १०
३८ शेरबहादुर थापा Biplab Anand २०१३-१२-०५ २०२०-०९-२० ८२ २०५ २८७ YesY १०
३९ रूप्से झरना Biplab Anand २०११-१०-१९ २०२०-०९-२० ३८ १७४ Up-arrow २१२ N
४० एस्लिन ब्रुक IamTrendsetter २०१२-०४-२५ २०२०-०९-२० १२२ ३०८ ४३० १४ YesY १०
४१ टमेका बट IamTrendsetter २०१२-०४-१८ २०२०-०९-२० ३७ ५५२ ५८९ १८ YesY २०
४२ लिली जेम्स Its DF २०२०-०७-३० २०२०-०९-२० ७४ १७३ Up-arrow २४७ १६ 🛠 N
४३ कुणाल कोहली Its DF २०१६-१०-०१४ २०२०-०९-२० २१ २०४ २२५ 🛠 N
४४ बिपासा बसु Its DF २०१३-०४-२१ २०२०-०९-२० ४७ १९० Up-arrow २३७ १३ 🛠 N
४५ अनुष्का शेट्टी Saroj Uprety २०१५-०३-१४ २०२०-०९-२१ २२ २५९ २८१ ११ YesY १०
४६ सामन्था अक्किनेनी Saroj Uprety २०१५-०७-१२ २०२०-०९-२१ ३९ २६४ ३०३ ११ YesY १०
४७ के.सी. अन्डरकभर CapricornxPisces २०२०-०६-२५ २०२०-०९-२१ ५६ ९१५ ९७१ १६ YesY २०
४८ मिथिला Biplab Anand २०१०-०४-०८ २०२०-०९-२१ ६२ ३५७ ४१९ ११ YesY १०
४९ चामल Biplab Anand २०१०-०७-०८ २०२०-०९-२१ २३ २३८ २६१ YesY १०
५० भात Biplab Anand २०१०-०७-०८ २०२०-०९-२१ २१६ २२३ YesY १०
५१ खिचडी Biplab Anand २०१९-०१-१६ २०२०-०९-२१ ३६ २२२ २५८ YesY १०
५२ साधु Biplab Anand २०१२-०३-०६ २०२०-०९-२१ ११ २६३ २७४ # YesY १५
५३ आसा अकिरा IamTrendsetter २०१२-०६-२५ २०२०-०९-२१ १५६ ८१० ९६६ YesY २०
५४ जुलिया एलेक्जेन्ड्राट IamTrendsetter २०१२-०५-०७ २०२०-०९-२१ ७३ ४५५ ५२८ YesY १०
५५ एलेक्सिस अमोरे IamTrendsetter २०१२-०७-०४ २०२०-०९-२१ १५ २९७ ३१२ YesY १०
५६ ब्रिट्यानी एन्ड्र्यू IamTrendsetter २०१२-०७-०८ २०२०-०९-२१ ९७ २२१ ३१८ YesY १०
५७ मदर (उपन्यास) Learnerktm २०१२-०९-१३ २०२०-०९-२१ १३ ३०३ ३१६ YesY १०
५८ फलाम Nirmaljoshi २०१०-०७-१३ २०२०-०९-२१ ६८ १७४ Up-arrow २४२ N
५९ चट्याङ मास्टर Nirmaljoshi २०१२-०१-३१ २०२०-०९-२१ १० २८३ २९३ १३ YesY १०
६० सिमेन्ट Nirmaljoshi २०१४-०२-२५ २०२०-०९-२१ २३४ ४७ Up-arrow २८१ N
६१ युफोरिया (अमेरिकी टिभी शृङ्खला) Saroj Uprety २०२०-०६-२६ २०२०-०९-२२ ६२ १२९४ १३५६ ५० YesY ४०
६२ बाँस Biplab Anand २००७-०७-०४ २०२०-०९-२२ ६९ १५७ Up-arrow २२६ N
६३ रेसम Learnerktm २०१२-०१-३१ २०२०-०९-२२ १४ ३४२ ३५६ YesY १०
६४ अनसन IamTrendsetter २०२०-०८-०२ २०२०-०९-२२ १६४ ३३४ ४९८ # YesY १५
६५ टर्बाइन Nirmaljoshi २०१८-०४-१८ २०२०-०९-२२ १३६ ३२९ ४६५ YesY १०
६६ भीमदर्शन रोका Nirmaljoshi २०१६-०१-०६ २०२०-०९-२२ ३५ ३०० ३३५ YesY १०
६७ प्रेम रतन धन पायो (२०१५ चलचित्र) Its DF २०१६-१०-०३ २०२०-०९-२२ ९० ४१० ५०० १० 🛠 N
६८ बाहुबली २: द कन्क्लुजन Its DF २०१६-०९-०४ २०२०-०९-२२ ९६ ९९० १०८६ 🛠 N
६९ पीके (चलचित्र) Its DF २०१५-०१-१८ २०२०-०९-२२ ११५ ३४५ ४६० १८ 🛠 N
७० बद्रीनाथ की दुल्हनिया Its DF २०१७-०३-२३ २०२०-०९-२२ १८४ ३२० ५०४ १५ 🛠 N
७१ नानी (अभिनेता) Saroj Uprety २०१७-१०-०२ २०२०-०९-२३ २८ २५५ २८३ YesY १०
७२ रितेश देशमुख Its DF २०१४-०१-०५ २०२०-०९-२३ ४९ २१३ २६२ १२ 🛠 N
७३ अभिषेक बच्चन Its DF २०१३-१२-०८ २०२०-०९-२३ ६० ४४० ५०० १७ 🛠 N
७४ डढेलो Biplab Anand २०१३-०१-२० २०२०-०९-२३ १० २२८ २३८ # YesY १५
७५ बलिउड Saroj Uprety २०१०-०७-२१ २०२०-०९-२४ ३९ २४० २७९ २२ YesY १०
७६ बाबासाहेब आम्बेडकर CapricornxPisces २०१२-०४-१५ २०२०-०९-२४ १३१३ Up-arrow १३१३ १६ N
७७ श्रेया घोषाल Its DF २०१५-०२-२१ २०२०-०९-२४ १२० ४८१ ६०१ १८ YesY १०
७८ अक्किनेनी नागार्जुन Its DF २०१७-०७-२३ २०२०-०९-२४ ३३ ३४३ ३७८ १२ 🛠 N
७९ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय Nirajan pant २०१२-१०-०७ २०२०-०९-२४ ० = २७६ २७६ १५ YesY १०
८० जर्सी गाई Nirmaljoshi २०२०-०८-२३ २०२०-०९-२४ ५६ १९० Up-arrow २४७ N
८१ टम एन्ड जेरी Nirmaljoshi २०१९-०९-२० २०२०-०९-२४ ६७ २३५ ३०२ YesY १०
८२ हलिउड Saroj Uprety २०१३-१०-२३ २०२०-०९-२५ २३ २३५ २५८ १० YesY १०
८३ मिन्स्क Biplab Anand २०१४-११-०५ २०२०-०९-२५ २३१ २३६ # YesY १५
८४ युवा अवस्था Biplab Anand २०१५-०९-१६ २०२०-०९-२५ २९१ २९१ ११ # YesY १५
८५ सलमान खान Its DF २०१३-१२-०८ २०२०-०९-२५ ८१ २४३ ३२४ २५ 🛠 N
८६ वरुण धवन Its DF २०१४-१२-२५ २०२०-०९-२५ ३५ ३२४ ३५९ १३ 🛠 N
८७ लाश IamTrendsetter २०१२-०३-२९ २०२०-०९-२५ २९२ २९८ # YesY १५
८८ सिक्किमी भाषा Nirajan pant २०१०-०७-०५ २०२०-०९-२५ ३४५ ३५१ # YesY १५
८९ क्लियोपेट्रा सातौँ Nirmal Dulal २०११-०६-१९ २०२०-०९-२५ २३ २४८ २७१ YesY १०
९० चन्द्र नहर Biplab Anand २०१८-०६-०२ २०२०-०९-२६ ६१ २०२ २६३ YesY १०
९१ शम्भुनाथ मन्दिर Biplab Anand २०१६-०१-१६ २०२०-०९-२६ १०१ २०४ ३०५ ११ YesY १०
९२ किम्बु Learnerktm २०१२-०४-०१ २०२०-०९-२६ १० ५९० ६०० १० YesY २०
९३ भर्सेलिज सन्धि Learnerktm २०१८-०४-११ २०२०-०९-२६ १२१७ २०६ १४२३ YesY १०
९४ वासिङ्टन, डी.सी. Learnerktm २०१४-११-०५ २०२०-०९-२६ २७४ २८३ # YesY १५
९५ कपिल शर्मा Its DF २०१६-०७-३० २०२०-०९-२६ ८४ १७० Up-arrow २५४ १३ N
९६ अक्षय कुमार Its DF २०१२-०७-१९ २०२०-०९-२६ ६८ १९५ Up-arrow २६३ १६ 🛠 N
९७ अखिल अक्किनेनी Its DF २०१७-०७-२४ २०२०-०९-२६ २० १९५ Up-arrow २१५ १३ 🛠 N
९८ मोरक्को IamTrendsetter २००६-०४-२३ २०२०-०९-२६ १४ २८६ ३०० १० # YesY १५
९९ स्वस्तिमा खड्का Saroj Uprety २०१६-०७-०७ २०२०-०९-२७ ३६ २२७ २६३ YesY १०
१०० ब्रह्मानन्दम Saroj Uprety २०१५-१०-१२ २०२०-०९-२७ २९ ३३१ ३६० १७ YesY १०
१०१ पद्म श्री Biplab Anand २०१५-०३-०२ २०२०-०९-२७ १२० २६९ ३८९ १४ YesY १०
१०२ अङ्गुर Learnerktm २०११-०३-०४ २०२०-०९-२७ ५६ २८५ ३४१ YesY १०
१०३ श्रिया सरन Learnerktm २०१५-०७-१२ २०२०-०९-२७ ३२४ ३२४ YesY १०
१०४ फेसबुक Its DF २०१०-०२-१८ २०२०-०९-२७ ७८१ १७४ Up-arrow ९५५ ४७ 🛠 N
१०५ इन्स्टाग्राम Its DF २०१८-०६-१२ २०२०-०९-२७ २७९ ९६७ १२४६ २६ 🛠 N
१०६ ट्विटर Its DF २०१२-०२-०५ २०२०-०९-२७ १०६ ९९३ १०९९ ३५ 🛠 N
१०७ राष्ट्रभाषा Biplab Anand २००६-०२-२० २०२०-०९-२८ १० २६१ २७१ # YesY १५
१०८ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम Learnerktm २०१२-०१-०५ २०२०-०९-२८ २३ १०७० १०९३ १० YesY ४०
१०९ भक्तपुर दरबार क्षेत्र Biplab Anand २०११-०५-०६ २०२०-०९-२९ ७५ २०० २७५ YesY १०
११० निक्की बेन्ज Big Hero २०१२-०७-२४ २०२०-०९-२९ १४ २८५ २९९ YesY १०
१११ भोड्का Biplab Anand २०११-०९-१४ २०२०-०९-३० २५९ २६५ १० YesY १०
११२ तबला Biplab Anand २००७-०२-१४ २०२०-०९-३० ० = ३४६ ३४६ YesY १०
११३ होलस्टाइन गाई Biplab Anand २०१०-०६-२४ २०२०-१०-०१ २३३ २३९ YesY १०
११४ मेघना Biplab Anand २०१०-०७-१३ २०२०-१०-०१ २६७ २७३ # YesY १५
११५ रुमाल Biplab Anand २०१२-११-२७ २०२०-१०-०१ १० २०३ २१३ # YesY १५
११६ इन्द्रावती नदी, नेपाल Biplab Anand २००९-१२-२३ २०२०-१०-०२ २४ १९१ २१५ # YesY १५
११७ सारी Biplab Anand २०१३-०४-०२ २०२०-१०-०२ ५७ २४० २९७ १० YesY १०
११८ लेहेङ्गा चोली Biplab Anand २०१३-०४-०२ २०२०-१०-०२ ८२ १४७ Up-arrow २२९ N
११९ साबरमती आश्रम Biplab Anand २०१०-०८-२७ २०२०-१०-०२ ४२० ४२९ # YesY १५
१२० द.आ. विधेयक CapricornxPisces २०११-११-१५ २०२०-१०-०२ १६७१ ४१६ २०८७ double-dagger YesY १०
१२१ नुसरत भरुचा Saroj Uprety २०१९-०६-२० २०२०-१०-०३ ५२ ४०४ ४५६ YesY १०
१२२ अश्लेशा नक्षत्र IamTrendsetter २०१०-०७-२१ २०२०-१०-०३ २५६ २६० # YesY १५
१२३ अश्विनी नक्षत्र IamTrendsetter २०१०-०७-२१ २०२०-१०-०३ २५२ २५६ # YesY १५
१२४ टुन टुन CapricornxPisces २०१६-०२-२५ २०२०-१०-०४ १११ ६७६ ७८७ १० YesY २०
१२५ बान्तवा भाषा Biplab Anand २०१२-०३-२० २०२०-१०-०४ १२ ३८६ ३९८ YesY १०
१२६ ओके जानु Saroj Uprety २०१६-०९-१३ २०२०-१०-०५ ४४ २८८ ३३२ YesY १०
१२७ ए दिल है मुश्किल Saroj Uprety २०१६-०९-१२ २०२०-१०-०५ ५४ २९४ ३४८ ११ YesY १०
१२८ आशिकी २ Saroj Uprety २०१६-१०-०२ २०२०-१०-०५ ६६ १०४२ ११०८ १३ YesY ४०
१२९ ओकल्यान्ड, क्यालिफोर्निया IamTrendsetter २०१०-०६-१५ २०२०-१०-०५ २४ ४०७ ४३१ १८ YesY १०
१३० जीवाश्म विज्ञान Biplab Anand २०११-०५-१५ २०२०-१०-०५ २२९ २३६ # YesY १५
१३१ बोडो भाषा Biplab Anand २०१०-१०-२३ २०२०-१०-०५ १८९ Up-arrow १९८ #
१३२ एके फजलुल हक हिमाल सुबेदी २०२०-०८-०३ २०२०-१०-०५ १६६ ८९३ १०५९ १० YesY २०
१३३ कन्याकुमारी IamTrendsetter २०११-१२-२३ २०२०-१०-०६ २५६ २६३ YesY १०
१३४ कनकपुरा IamTrendsetter २०११-१२-२३ २०२०-१०-०६ ११ २३० २४१ YesY १०
१३५ अन्तरिक्ष IamTrendsetter २०१०-०८-०६ २०२०-१०-०६ ३७ ३४४ ३८१ YesY १०
१३६ अमृता आचार्य Biplab Anand २०१४-०२-२७ २०२०-१०-०६ ६४ ४३८ ५०२ २५ YesY १०
१३७ जुआन माटा हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२२ २०२०-१०-०६ ३७ ११२२ ११५९ ११ YesY ४०
१३८ रेन्डी ओर्टन हिमाल सुबेदी २०१८-१०-३० २०२०-१०-०६ ४७ १०९७ ११४४ ४२ YesY ४०
१३९ जेम्स मिल्नर हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१७ २०२०-१०-०६ ३६ ११३० ११६६ ३० YesY ४०
१४० फिल जोन्स हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२१ २०२०-१०-०६ ३७ ११३० ११६७ ४७ YesY ४०
१४१ एरिक लामेला हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१९ २०२०-१०-०६ ३६ १३०४ १३४० ४८ YesY ४०
१४२ स्याम भोक्स हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१८ २०२०-१०-०६ ३५ १०६९ ११०४ २९ YesY ४०
१४३ रोज बार्क्ले हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२२ २०२०-१०-०६ ३२ १११५ ११४७ ५७ YesY ४०
१४४ जो गोमेज हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१७ २०२०-१०-०६ ३६ ११०५ ११४१ ४६ YesY ४०
१४५ एरिक डायर हिमाल सुबेदी २०१८-०९-२१ २०२०-१०-०६ ५३ १०९७ ११५० ४३ YesY ४०
१४६ मार्कस र्‍यासफोर्ड हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२१ २०२०-१०-०६ ३७ ११२४ ११६१ ३१ YesY ४०
१४७ ग्याब्रियर जोजुज हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२३ २०२०-१०-०६ ३७ १११४ ११५१ ३५ YesY ४०
१४८ चट्टोग्राम विश्वविद्यालय हिमाल सुबेदी २०२०-०९-०६ २०२०-१०-०६ २६ १०२७ १०५३ १० YesY ४०
१४९ कर्ट एङ्गल हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१५ २०२०-१०-०६ ३७ ११८४ १२२१ २५ YesY ४०
१५० म्याट हार्डि हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२९ २०२०-१०-०६ ४२ १२२६ १२६८ ४४ YesY ४०
१५१ ब्रि बेला हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१५ २०२०-१०-०६ ६४ १०४७ ११११ ४१ YesY ४०
१५२ जोर्डन पिकफोर्ड हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२८ २०२०-१०-०६ ३२ १०४१ १०७३ ४६ YesY ४०
१५३ बिग शो हिमाल सुबेदी २०१८-१०-३० २०२०-१०-०६ ४६ १०१६ १०६२ ३० YesY ४०
१५४ जेफ हार्डि हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२९ २०२०-१०-०६ ४७ १०२४ १०७१ ४४ YesY ४०
१५५ एरन गनरसन हिमाल सुबेदी २०१८-०९-२१ २०२०-१०-०६ ४४ ११५० ११९४ ५३ YesY ४०
१५६ काजिमिरो हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१९ २०२०-१०-०६ ४१ ११०४ ११४५ ४४ YesY ४०
१५७ बर्नाडो सिल्भा हिमाल सुबेदी २०१८-१०-२२ २०२०-१०-०६ ३३ १३६७ १४०० ५४ YesY ४०
१५८ लुकास मौरा हिमाल सुबेदी २०१८-०९-१९ २०२०-१०-०६ २५३ ११९९ १४५२ ४३ YesY ४०
१५९ ड्यानी रोज हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१९ २०२०-१०-०६ ३५ ११५४ ११८९ ५४ YesY ४०
१६० एक्सेल विसेल हिमाल सुबेदी २०१८-१०-१६ २०२०-१०-०६ ६४ ११९१ १२५५ ४० YesY ४०
१६१ आदित्य रोय कपूर Saroj Uprety २०१४-०१-०३ २०२०-१०-०७ २५ २२९ २५४ YesY १०
१६२ रणदीप हुड्डा Saroj Uprety २०१६-१०-०४ २०२०-१०-०७ १९ २५१ २७० YesY १०
१६३ रोमानिया IamTrendsetter २००६-०४-२३ २०२०-१०-०७ ५०८ ५१३ # YesY २५
१६४ भोडाफोन IamTrendsetter २०१०-१०-०९ २०२०-१०-०७ ३९१ ३९१ # YesY १५
१६५ लिजा एन पर्वत सुबेदी २०१८-०८-२४ २०२०-१०-०७ ४४ १३५७ १४०१ ५४ YesY ४०
१६६ शन मिन्डेज पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०१ २०२०-१०-०७ ९४ १३६८ १४६२ २८ YesY ४०
१६७ नेटफ्लिक्स पर्वत सुबेदी २०२०-०८-३० २०२०-१०-०७ २५ ११६९ ११९४ ३५ YesY ४०
१६८ द चेनस्मोकर्स पर्वत सुबेदी २०१८-०८-३० २०२०-१०-०७ ७० १०८७ ११५७ २३ YesY ४०
१६९ बिलबोर्ड (पत्रिका) पर्वत सुबेदी २०१९-०१-२३ २०२०-१०-०७ ८१ ११२२ १२०३ १६ YesY ४०
१७० प्युडिपाई पर्वत सुबेदी २०२०-०९-०७ २०२०-१०-०७ ४९ १३७१ १४२० २१ YesY ४०
१७१ विकियात्रा पर्वत सुबेदी २०१८-०८-११ २०२०-१०-०७ ३९ १०३४ १०७३ २५ YesY ४०
१७२ चार्लि पथ पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०१ २०२०-१०-०७ ३८ १०४० १०७८ ३५ YesY ४०
१७३ विकिसमाचार पर्वत सुबेदी २०१८-०८-१२ २०२०-१०-०७ ४९ १०३५ १०८४ २५ YesY ४०
१७४ इक्वेडर राष्ट्रिय फुटबल टोली पर्वत सुबेदी २०१८-०९-२५ २०२०-१०-०७ २७ ९९८ १०२५ १८ YesY २०
१७५ आलेक्सान्दर मित्रोभिच पर्वत सुबेदी २०१८-०९-१० २०२०-१०-०७ ३६ ११३२ ११६८ ३८ YesY ४०
१७६ इक्वेडर IamTrendsetter २००७-११-२३ २०२०-१०-०८ ६५ २०३ २६८ ११ YesY १०
१७७ डिएगो गोडिन पर्वत सुबेदी २०१८-०८-१५ २०२०-१०-०८ ४४ ११०६ ११५० ५३ YesY ४०
१७८ रिहाना पर्वत सुबेदी २०१३-१०-२० २०२०-१०-०८ १०१ १०९९ १२०० ३० YesY ४०
१७९ जुलिया माइकल्स पर्वत सुबेदी २०१८-१०-१५ २०२०-१०-०८ १३५ १०६२ ११९७ ४० YesY ४०
१८० बिबी रेक्सा पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०१ २०२०-१०-०८ ९५ ११३१ १२२६ ४९ YesY ४०
१८१ ट्वान्टि वान पाइलट्स पर्वत सुबेदी २०१८-०९-०७ २०२०-१०-०८ ६९ १०१८ १०८७ ३९ YesY ४०
१८२ कोपा अमेरिका पर्वत सुबेदी २०१८-०९-२५ २०२०-१०-०८ ७२ ११५४ १२२६ १४ YesY ४०
१८३ नाचो पर्वत सुबेदी २०१८-०८-१५ २०२०-१०-०८ ३६ १०९५ ११३१ ४४ YesY ४०
१८४ द कोका-कोला कम्पनी पर्वत सुबेदी २०१८-०७-२५ २०२०-१०-०८ ३७ १०५९ १०९६ २९ YesY ४०
१८५ फिफा महिला विश्वकप पर्वत सुबेदी २०१८-१०-१७ २०२०-१०-०८ ५४ १०३४ १०८८ २३ YesY ४०
१८६ उपवास IamTrendsetter २०१०-०८-२८ २०२०-१०-०९ १४ ६४९ ६६३ YesY २०
१८७ २ रुपैयाँ IamTrendsetter २०१७-१०-०४ २०२०-१०-१० ७६ ६०४ ६८० YesY २०
१८८ कियारा आडवाणी Saroj Uprety २०१६-१०-२४ २०२०-१०-१० ६५ २४४ ३०९ १८ YesY १०
१८९ दिशा पटानी Saroj Uprety २०१६-१०-०८ २०२०-१०-१० ४३ २११ २५४ १४ YesY १०
१९० गाँजा (वनस्पति) Learnerktm २०१२-०९-०९ २०२०-१०-१० १२ ६५९ ६७१ YesY २०
१९१ गोरखपुर IamTrendsetter २०११-१२-२३ २०२०-१०-११ ११ ९८३ ९९४ YesY २०
१९२ मुख Learnerktm २०१०-०७-११ २०२०-१०-११ १० २१९ २२९ # YesY १५
१९३ मल्दोभा Learnerktm २००६-०४-२३ २०२०-१०-११ १४ ५१९ ५३३ # YesY २५
१९४ नुहाउनु Learnerktm २०१४-१०-२१ २०२०-१०-११ ६० ५३९ ५९९ # YesY २५
१९५ द सतानिक वरेसस् Learnerktm २०१२-०१-२३ २०२०-१०-११ २२१ २२९ # YesY १५
१९६ नेपाल प्रजापरिषद IamTrendsetter २०१०-०२-२० २०२०-१०-१२ १५२ ४७६ ६२८ १४ YesY १०
१९७ हनुमानढोका सङ्ग्रहालय IamTrendsetter २००८-०६-०४ २०२०-१०-१२ ८४७ ८५३ YesY २०
१९८ भ्यालेन्टिना नाप्पी IamTrendsetter २०२०-०७-३० २०२०-१०-१२ ४८ २९१ ३३९ YesY १०
१९९ रक्तविज्ञान IamTrendsetter २०११-०५-०५ २०२०-१०-१२ ० = २०५ २०५ # YesY १५
२०० छुवाछुत CapricornxPisces २०१३-११-२८ २०२०-१०-१२ ८५ ९२४ १००९ २१ YesY २०
२०१ शन्तनु IamTrendsetter २०१२-०४-०४ २०२०-१०-१३ ७२ ११४९ १२२१ YesY ४०
२०२ गीताप्रेस, गोरखपुर IamTrendsetter २०१०-०९-२१ २०२०-१०-१३ १० ५२९ ५३९ YesY २०
२०३ स्त्री पर्व IamTrendsetter २०१२-०४-०५ २०२०-१०-१४ १२ ११३१ ११४३ YesY ४०
२०४ रामानन्द सागर IamTrendsetter २०१६-१०-१४ २०२०-१०-१४ २१ ७८५ ८०६ १२ # YesY २५
२०५ मिथुन राशि IamTrendsetter २०१०-०४-३० २०२०-१०-१४ २७ ४०६ ४३३ YesY १०
२०६ हरिहरण IamTrendsetter २०१५-०५-३० २०२०-१०-१४ ४३ ४५५ ४९८ YesY १०
२०७ विकिलिक्स IamTrendsetter २०११-०६-०६ २०२०-१०-१५ ६४ ७०९ ७७३ ४२ YesY २०
२०८ केन्ड्रा लस्ट IamTrendsetter २०१५-०३-०५ २०२०-१०-१५ ६७ २७१ ३३८ २७ YesY १०
२०९ अम्बर लिन IamTrendsetter २०१३-१२-३० २०२०-१०-१५ २६ ६२१ ६४७ १३ YesY २०
२१० टोरी लेन IamTrendsetter २०१२-०७-२६ २०२०-१०-१५ ५५ २३६ २९१ YesY १०
२११ रङ दे बसन्ती Saroj Uprety २०१६-१०-११ २०२०-१०-१६ २० २८१ ३०१ YesY १०
२१२ हुमा कुरैसी (अभिनेत्री) Saroj Uprety २०१५-०७-१८ २०२०-१०-१६ ३० २१३ २४३ YesY १०
२१३ अरिजीत सिंह Saroj Uprety २०१६-१०-१४ २०२०-१०-१६ ५५ ७६४ ८१९ YesY २०
२१४ एड्रियाना चेचिक Saroj Uprety २०२०-०६-१९ २०२०-१०-१६ ११ २२६ २३७ १० YesY १०
२१५ अदिति राव हैदरी Saroj Uprety २०१६-०८-१६ २०२०-१०-१६ २१ २२६ २४७ YesY १०
२१६ इमरान खान (बलिउड अभिनेता) Saroj Uprety २०१३-१२-३१ २०२०-१०-१६ ३३ २४३ २७६ YesY १०
२१७ आर्किमिडिज IamTrendsetter २०१४-१०-२१ २०२०-१०-१६ ० = २५६ २५६ YesY १०
२१८ मेयर IamTrendsetter २०११-०६-१५ २०२०-१०-१६ ४१ ३३७ ३७८ YesY १०
२१९ कस्मोलोजी IamTrendsetter २०११-०५-१५ २०२०-१०-१६ ४९८ ५०४ १० # YesY १५
२२० टन IamTrendsetter २०१२-०३-२२ २०२०-१०-१६ १० ३९३ ४०३ # YesY १५

उत्कृष्ट प्रयोगकर्ताहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

क्र.सं.
प्रयोगकर्ता उपकरणमा जोडिएको कुल लेख अङ्क विभाजन कुल स्वीकृत लेख जम्मा अङ्क
१० १५ २० २५ ४०
हिमाल सुबेदी २५ - - - २४ २५ ९८०
पर्वत सुबेदी २० - - - १९ २० ७८०
किरण कुमार साह ४० १८ ४० ६३५
सरोज उप्रेती ४० ३२ - - ४० ५६०

सम्पादन तालिका[सम्पादन गर्नुहोस्]

लेख सुधार सम्पादनथन प्रतियोगितामा गरिएको कुल लेख सुधार तथ्याङ्क:

तथ्याङ्क[सम्पादन गर्नुहोस्]

मिति असोज १ असोज २ असोज ३ असोज ४ असोज ५ असोज ६ असोज ७ असोज ८ असोज ९ असोज १० असोज ११ असोज १२ असोज १३ असोज १४ असोज १५
लेख सुधार ११ १४ ११ १६ १०
समग्रमा जोडेर
कुल लेख सुधार
११ २५ ३३ ४४ ६० ७० ७४ ८१ ८९ ९८ १०६ १०८ ११० ११२ ११५
मिति असोज १६ असोज १७ असोज १८ असोज १९ असोज २० असोज २१ असोज २२ असोज २३ असोज २४ असोज २५ असोज २६ असोज २७ असोज २८ असोज २९ असोज ३०
लेख सुधार २८ १५ १० १०
समग्रमा जोडेर
कुल लेख सुधार
१२० १२३ १२५ १३२ १६० १७५ १८५ १८६ १९० १९५ २०० २०२ २०६ २१० २२०