गुरु

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

This article has been translated possibly either from English Wikipedia or from Hindi Wikipedia using Google Translation and then by using Nepali Wikipedia Translator or Online Nepali Wikipedia Translator The translated text might have some typos and erros. You can edit to fix this by clicking here नेपालीमा अनुबाद गर्नुहोस:यो पृष्ठ गुरू बाट नेपाली विकीपिडियामा उल्था गरिएको हो । यसमा व्याकरणहरु को शुद्धता लाइ सच्याउन पर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि यस पृष्ठलाइ सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।यो पृष्ठ गुरू शब्दको बारेमा हो । यदि तपाईं मणिरत्नम द्धारा निर्मित फिल्मको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् -गुरू (फिल्म)

मूलतः गुरू तिनी हुन जसले ज्ञान दिन्छन् । पूर्वीय दर्शन अर्थात् हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा गुरूको महत्त्व अनौठो र अनुपम रहेछ । 'ग'को अर्थ हो- अंधकार एवं 'रु'को अर्थ हो- प्रकाश । 'गिरति अज्ञानं इति गुरूः' अर्थात् अज्ञानलाई हटाएर ज्ञान प्रदान गर्नेलाई गुरू भनिन्छ । यसप्रकार गुरू नै यथार्थ ब्रह्म हो ।

संस्कृत भाषाको यस शब्दको अर्थ शिक्षक र उस्तादसित लगाइन्छ । हिन्दू तथा सिक्ख धर्ममा गुरूको अर्थ धार्मिक नेताहरूलाई पनि भनिन्छ । सिक्खहरूका दश गुरू थिए ।

गुरू पूर्णिमा